Гринюк Вікторія Ігорівна

Українська
Посада: 

У 2015 р.  закінчила  Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу та здобула ступінь магістра за спеціальністю  "Екологія та охорона навколишнього середовища", кваліфікація – "Еколог. Викладач вищого навчального закладу".

У 2015 р. вступила до аспірантури ІФНТУНГ за спеціальністю 21.06.01 - "Екологічна безпека". 

Тема дисертаційного дослідження: "Підвищення рівня екологічної безпеки водних об’єктів в межах впливу нафтогазовидобувних підприємств (на прикладі НГВУ "Долинанафтогаз"".

Опубліковано 12 наукових праць, отримано патент України на корисну модель.

Облікові записи в наукометричних базах даних:

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4816-8614

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=gc9O4tsAAAAJ

 

Belonging Department: