Мороз Аліса Андріївна

Українська
Посада: 

Закінчила кафедру КТСУіА ІФНТУНГ у 2013 році. Поступила в аспірантуру.

Тема  "Метод та прилад для контролю складу ґрунтів в зонах забруднень антропогенного походження" затверджена 29 січня 2014 року Вченою радою університету, протокол № 01/535.

Автор 6-х наукових публікацій по темі дисертації.