Івасів Василь Михайлович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Науковий напрям: надійність машин нафтової і газової промисловості, розробка засобів та методів з підвищення ефективності буріння свердловин та їх експлуатації.
Автор понад 160 статей, авторських свідоцтв та патентів.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.