Побігун Сергій Андрійович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

В 1993 році закінчив Івано-Франківську ЗОШ №18.

В 1998 році закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу факультет „Економіки і менеджменту” за спеціальністю „Економіка підприємства”, спеціалізація «Економіка машино- та приладобудування» і отримав кваліфікацію інженера-економіста.

З травня 1996 року працюв менеджером з продажу КП «Спас».

З вересня 1998 року – асистент кафедри «Економіки машино- та приладобудування». З 2001 року по 2011 – заступник декана факультету економіки і підприємництва (з навчально-організаційної роботи). З 2006 року– доцент кафедри управління регіональним економічним розвитком. З 2010 року– доцент кафедри управління галузевим і регіональним економічним розвитком. З 2012 року - доцент кафедри теорії економіки та управління.

З 2015 року по даний час - доцент кафедри підприємництва та маркетингу

Наукові інтереси: Економетричні дослідження в макро- і мікросередовищах, стратегічний розвиток підприємств, прогнозування соціально-економічних процесів

Підвищення кваліфікації:

Сертифікат з курсу «Корпоративне управління», Міжнародна фінансова корпорація, м.Івано-Франківськ, 2000р.

Сертифікат з курсу «Операційний менеджмент», Консорціум із вдосокналення бізнес-освіти в Україні, м.Івано-Франківськ, 2000р.

Подяка від Фонду нових ідей «Соціум-Еко-Арт» за підтримку проекту “Тренінги та освітні акції для дітей та молоді Івано-Франківської та Тернопільської областей з напрямів молоджіна політика та правова свідомість молоді в Україні», м.Івано-Франківськ, 2003р.

Сертифікат: тренінг «Роль неурядових організацій у становленні і розвитку демократії», TACIS, Institution Building Partnership Programme, центр “Ділові ініціативи», м.Івано-Франківськ, 2004р.

Сертифікат: тренінг «Роль неурядових організацій у локальному розвитку», TAСIS, Institution Building Partnership Programme, Люблін, Польща, 2004р.

Сертифікат про підвищення кваліфікації у Літньому інституті УАРМБО-2010 з курсу «Технологія і методи викладання дисципліни «Корпоративна соціальна відповідальність», Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (УАРМБО), м.Черкаси, 2010р.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації за програмою «Інноваційні технології організації навчання у вищій школі», ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м.Київ, 2010р.

Підвищення кваліфікації за спеціальністю "Маркетинг" Тема: Оцінювання ефективності соціальних проектів на основі економетричних досліджень. Тернопільський національний економічний університет кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу з 01.04.2015 по 01.07.2015р. св. 126-34/3074 від 15.09.2015

Підвищив кваліфікацію з основ проектування електронного курсу на базі Центру дистанційного навчання університету з 22листопада 2016 по 31 травня 2017, свідоцтво про підвищення кваліфікації ЦДН № 000013 від 01 червня 2017 р.

Учасник семінару-тренінгу «Відповідальне партнерство. Бізнес та освіта у контексті сталого розвитку». Київ. 04 жовтня 2019р.