Максимчук Валентин Юхимович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 

Директор КВ ІГ НАНУ (м. Львів), автор (співавтор) більше 200 наукових і навчально-методичних праць, з яких 2 підручника з грифом МОН України та 4 монографії. Читає курси лекцій із дисциплін "Фізика Землі", "Магніторозвідка".

Основними напрямками наукової діяльності є: теорія вивчення глибинної будови та сучасної геодинаміки земної кори, дослідження магнітного поля землі, розробка нових магнітометричних методів пошуків родовищ нафти і газу. Під керівництвом В.Ю. Максимчука захищено більше 10 кандидатських дисертацій.