Крижанівський Євстахій Іванович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 
Ректор ІФНТУНГ,
Академік НАН України,
доктор технічних наук, професор