Ректор

Крижанівський Євстахій Іванович

Ректор ІФНТУНГ,
Академік НАН України,
доктор технічних наук, професор
Українська