Кондрат Роман Михайлович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік УНГА, член-кореспондент Академії гірничих наук України.

У 1958 р. закінчив з відзнакою Дрогобицький нафтовий технікум та почав працювати оператором з видобування нафти і газу, а згодом — старшим оператором із дослідження свердловин та інженером у ГПУ „Шебелинкагазвидобування" і НГВУ „Надвірнанафтогаз". У 1964 р. закінчив з відзнакою Львівський політехнічний інститут. У 1967-1970 рр. навчався в очній аспірантурі МІНХіГП ім. І. М. Губкіна. З 1964 р. працює в ІФНТУНГ старшим лаборантом, асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором. У 1991-2015 рр. був завідувачем кафедри РЕНГР, а у 1995-2001 рр. - проректором з наукової роботи ІФІНГ.У 1970 р. захистив кандидатську дисертацію, а в 1988 р. - докторську. В 1975 р. йому присвоєно вчене звання доцента, а в 1990 р. - професора.Відомий вчений у сфері теорії і проектування розробки газових, газоконденсатних і нафтогазоконденсатних родовищ, підвищення вуглеводневилучення із пластів та інтенсифікації видобування газу, нафти і конденсату. Керівник наукової школи. Підготував 1 доктора і 8 кандидатів технічних наук. Є автором 387 наукових праць, зокрема 27 монографій, навчальних посібників, довідників, словників, а також 59 патентів та авторських свідоцтв на винаходи.Член редколегії 3-х науково-технічних журналів, спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій, ЦКР Міненерговугілля України.Відзначений багатьма державними і галузевими нагородами, має Подяку Президента України.