Горбійчук Михайло Іванович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Народився 15.07.1944 року в с. Сокирчино, Тлумацького району, Івано-Франківської області. Навчався: 1961-1966 рр. Львівський ордена Леніна політехнічний інститут за спеціальністю “Автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів”. Рішенням державної екзаменаційної комісії від 24.12.1966 року, присвоєна кваліфікація інженера-електромеханіка з автоматизації. В 1982 році захистив кандидатську, а в 2000 р. докторську дисертацію на тему "Адаптивне управління процесом буріння глибоких свердловин".  З 1966 р. працює і Івано-Франківському національному технічному університеті. Доктор технічних наук, диплом ДД № 001355. В 1984 р. отримав вчене звання доцента, а в 2002 р. – професора (атестат ПР № 001465). До 2004 р. професор кафедри автоматизації технологічних процесів і моніторингу в екології. З квітна 2004 р. завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж. Автор 184 друкованих праць з них 5 навчальних посібників, підручників та одна монографія.

E-mail: gorb@nung.edu.ua

1.   Горбійчук М.І. Алгоритми і методи обчислень: навч. посіб. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. - 310 с.: рис.
2.   Горбійчук М.І. Алгоритми і методи обчислень: конспект лекцій. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. - 270 с.
3.   Горбійчук М.І. Теорія проектування комп'ютерних систем та мереж: навч. посіб. / М.І.Горбійчук, В.Б.Кропивницька, І.Р.Пітух. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ Факел, 2010. - 105 c.
4.   Горбійчук М.І. Числові методи і моделювання на ЕОМ: навч. посіб. / М.І.Горбійчук, Є.П.Пістун. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - 409 с.
5.   Горбійчук М.І. Теоретичні основи проектування комп'ютерних мереж: конспект лекцій. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009.
6.   Ширмовський Г.Я. Технологія паралельних обчислень: конспект лекцій / Г.Я.Ширмовський, М.І.Горбійчук, Н.В.Сабат. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2007.
7.   Горбійчук М.І. Моделювання систем: конспект лекцій. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2006. - 155 с. 
8.   Новітні засоби контролю і управління технологічними процесами: навч. посіб. / Г.Н.Семенцов, Я.Р.Когуч, М.М.Дранчук, М.І.Горбійчук. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2004. - 190 с.: іл.
9.   Основи автоматизації виробничих процесів в бурінні: навч. посіб. / Г.Н.Семенцов, Я.Р.Когуч, М.І.Когутяк, М.І.Горбійчук. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2004. - 270 с.: іл.
10.   Автоматичне управління: навч. посіб. / Г.Н.Семенцов, Я.Р.Когуч, М.І.Когутяк, М.І.Горбійчук. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2003. - 398с.
11.   Горбійчук М.І. Оптимізація процесу буріння глибоких свердловин.: монографія. / М.І.Горбійчук, Г.Н.Семенцов. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2003. - 493 с.: іл. 
12.   Горбійчук М.І. Математичне моделювання на ЕОМ технологічних об'єктів: навч. посіб. - Івано-Франківськ: Факел, 2001. - 240 с. 
13.   Горбійчук М.І. Моделювання об'єктів і систем керування в нафтовій і газовій промисловості: навч. посіб. Ч. 3. - Івано-Франківськ: Факел, 1999. - 235 с.
14.   Горбійчук М.І. Моделювання об'єктів і систем керування в нафтовій та газовій промисловості: навч. посіб. Ч. 1. - Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 1999. - 149 с.
15.   Горбійчук М.І. Моделювання об'єктів і систем керування в нафтовій та газовій промисловості: навч. посіб. Ч. 2. - Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 1999. - 226 с.
16.   Автоматизація процесів переробки нафти та газу: навч. посіб. / Г.Н.Семенцов, М.І.Горбійчук, Л.І.Жуган, С.А.Чеховський. - Львів: Світ, 1992. - 352 с.