Воронич Артур Романович

Українська
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Воронич А.Р. народився в м. Івано-Франківську. У 2008 р. закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ) за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами» і отримав диплом магістра з відзнакою. Під час навчання в університеті брав активну участь в студентських наукових конференціях.

У 2010 році поcтупив в аспірантуру на кафедру комп’ютерних систем і мереж за спеціальністю – 05.13.05 – Комп’ютерні системи і компоненти, науковий керівник – професор, д.т.н. Николайчук Я.М.

В 2013 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Ентропійні методи формування та процесори опрацювання сигналів на основі коректуючих кодів Галуа»

За результатами конкурсу «Галицькі кмітливці 2011», який організовувався обласною організацією ТВР та СНІО України за підтримки ОДА та Обласної ради Івано-Франківської області, отримав номінацію «Кращий молодий винахідник».

У 2008-2014 роках працює на посаді голови Первинної профспілкової організації студентів ІФНТУНГ.

У 2014 -2017 роках був головою Ради молодих вчених ІФНТУНГ

З 2014 по 2018 рік працював на посаді завідувача відділу міжнародних відносин

З 2018 року працює на посаді директора Центру міжнародного співробітництва

З 2014 року працює на посаці доцента кафедри Комп'ютерних систем та мереж

З 2015 року координує роботу Національного контактного пункту "Безпечна, чиста та ефективна енергетика" програми Горизонт 2020 при університеті

Займається ентропійними методами формування та опрацювання сигналів та сигнальними коректуючими кодами поля Галуа.

За результатами наукових досліджень опубліковано 51 наукова праця з них 9 у фахових журналах, 8 публікація у журналах, які індексуються SCOPUS, 3 WoS. Отримано 9 патентів України

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36069937900

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0701-917X

Research ID: http://www.researcherid.com/rid/Q-2354-2015

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=EDb5iFgAAAAJ&hl=uk