Керівник структурного підрозділу

Воронич Артур Романович

Воронич А.Р. народився в м. Івано-Франківську. У 2008 р. закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ) за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами» і отримав диплом магістра з відзнакою. Під час навчання в університеті брав активну участь в студентських наукових конференціях.

У 2010 році поcтупив в аспірантуру на кафедру комп’ютерних систем і мереж за спеціальністю – 05.13.05 – Комп’ютерні системи і компоненти, науковий керівник – професор, д.т.н. Николайчук Я.М.

Українська