Бойко Василь Степанович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік УНГА, Заслужений діяч науки і техніки України, Поченсний працівник «Укргазвидобування, Член наукового товариства імені Т. Шевченка, Член Українського термінологічного товариства, Голова Івано-Франківського міського обєднання ВУТ «Просвіта» ім.. Т. Шевченка, Почесний член «Просвіти»

Після закінчення середньої школи (1959 р) прцював газозварювальником, оператором з видобування і транспортування газу в Стрийському газопромисловому управлінні (1960-1962 р.р.) З 1962 р  навчався і закінчив з відзнакою Львівський політехнічний інститут (1967 р). Навчався в аспірантурі  при Івано-Франківському інституті нафти і газу за заочною формою (1970-1972 р.р.), захистив кандидатську дисертацію в Івано-Франківському інституті нафти і газу (1972 р.), а відтак докторську в Московському інституті нафти і газу ім. І.М.Губкіна.(1989 р.). Після закінчення вищого навчального закладу працював в Івано-Франківькому національному технічному університеті нафти і газу (ІФНТУНГ) на посадах старшого лаборанта (з 1967 р.) асистента (з 1968 р.), старшого викладача (з 1970 р.), заступника декана газонафтопромислового факультету (1973-1976 р.р.), доцента (з 1974 р.) і професора (з 1990 р.). В.С.Бойко є фахівцем у галузях видобування нафти і газу,гідрогазомеханіки, розробки нафтових і газових  родовищ, підвищення нафтогазовилучення із пластів, експлуатації та ремонту нафтових і газових свердловин. В.С.Бойко створив свою наукову школу, розробив новий науковий напрям з підвищення нафто вилучення керованими дисперсними системами. Він є автором і співавтором 315 наукових публікацій, у т.ч. 63 книги, серед них 38 підручників і навчальних посібників із перевиданнями, 7 словників-довідників, 3 енциклопедії, 11 монографій, 25 патентів та авторських свідоцтв на винаходи, 20 галузевих керівних документів . Під його керівництвом виконано 4 кандидатських і 3 докторських дисертації. Був членом Центральної комісії з розробки родовищ, член двоз спеціалізованих  вчених рад з присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук, член редколегії чотирьох фахових журналів. Під його керівництвом  і за участю складено багато проектів розробки нафтових і газових родовищ України. Відзначений багатьма державними і галузевими нагородами серед яких  орден  «Зз  заслуги  перед Прикарпаттям, медаль «Будівничий України»,  «Винахідник СРСР», лауреат премії УНГА І ступеня, відзнакою міського голови м Івано-Франківська «Міць і гордість міста».