Бандура Андрій Іванович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 

Народився у місті Івано-Франківську. У 2000 році закінчив школу-ліцей № 23, де навчався у фізико-математичному класі. В ліцеї у ті роки працював талановитий математик, Соросівський учитель Мартинюк Богдан Юліанович. Саме він прищепив Андрію любов до математики. А остаточно його прихилило до неї оповідання Ігора Росоховатського “Загін вусанів”, в якому йдеться про математиків, що працюють на розвідку.
Із 2000 по 2004 рік навчався на факультеті математики та інформатики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю “Математика”. У 2004 році після здобуття диплома бакалавра з відзнакою вступив до магістратури механіко-математичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка, яку закінчив у 2005 році, також отримавши диплом з відзнакою.
У листопаді 2005 році вступив до аспірантури за спеціальністю 01.01.01 – “Математичний аналіз“ на кафедру теорії функцій та теорії ймовірностей ЛНУ ім. І. Франка, яку закінчив у жовтні 2008 року. Науковим керівником був доктор фізико-математичних наук, професор Скасків Олег Богданович. Саме під його впливом сформувалося коло наукових інтересів – теорія цілих функцій декількох змінних, аналітична теорія диференційних рівнянь.
Із вересня 2008 року три роки працював у Прикарпатському юридичному інституті Львівського державного університету внутрішніх справ спершу на посаді викладача, а потім доцента, змінивши при цьому дві кафедри – кафедру інформатики та інформаційних технологій і кафедру організації та контролю за безпекою дорожнього руху.
У червні 2010 року захистив кандидатську дисертацію на тему “Цілі функції від декількох змінних обмеженого L-індексу за напрямом” у ЛНУ ім. Івана Франка.
Із вересня 2011 року приєднався до викладацького колективу кафедри вищої математики ІФНТУНГ.
У 2014 році завдяки виграному ґранту від Міністерства освіти і науки України перебував три місяці на науковому стажуванні в університеті Лілль 1 (Франція), де під керівництвом проф. С. Івашковича ознайомився з геометричними методами багатовимірного комплексного аналізу. Тоді ж у 2014 році отримав вчене звання доцента кафедри вищої математика. 22 листопада 2018 року захистив дисертацію „Властивості класів голоморфних функцій обмеженого індексу“ на здобутття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук у ЛНУ ім. Івана Франка. Із квітня 2019 року переведений на посаду професора кафедри вищої математики. У березні 2020 року присвоєно вчене звання професора кафедри вищої математики.

 Науковий доробок складається із 70 статей та 51 тези доповідей на конференціях, а також з чотирьох монографій у співавторстві та з однієї монографії, в якій він був упорядником. Окрім того, займається інтенсивною методичною роботою. Ним підготовлено та видано 12 навчально-методичних праць, в тому числі сім англійською мовою.
Його математичне кредо можна сформулювати на основі цитати із телесеріалу „Numbers“ (Числа): “Щодня ми використовуємо числа, щоб прогнозувати погоду, визначати час, рахувати гроші… За допомогою математики ми можемо аналізувати злочини, виявляти закономірності, передбачати поведінку… Використовуючи числа, ми можемо вирішити найбільші загадки”. 

 Нижче перераховані його статті та монографії.

 1. Бандура А. І. Цілі функції обмеженого L - індексу за напрямом / А. І. Бандура, О. Б. Скасків //  Матем. cтудії. - 2007. - Т. 27, №1. - C.~30-52. 
 2. Бандура А. І. Цілі функції обмеженого і необмеженого індексу за напрямком / А. І. Бандура, О. Б. Скасків // Матем. студії. -2007. - T. 27, №2. - C.211-215.
 3. Bandura A. I. Sufficient sets for boundedness L-index in direction for entire functions / A. I. Bandura, O. B. Skaskiv // Matem. Studii. - 2008. - V. 30, no 2. - P.177-182.
 4. Бандура А. І. Обмеженiсть L-індексу за напрямом цілих функцій роду p з "плоскими" нулями/ А. І. Бандура // Матем. вісник НТШ. - 2009. - Т. 6. - С. 44-49.
 5. Бандура А. І. Стохастична модель виробничої системи підприємства автосервісу. /  А. І. Бандура,  О. М. Григоришин //  Вісник ДААТ. - 2011. - №1. - C.4-10.
 6. Bandura  A. I. The properties of entire functions of bounded value L-distribution in direction. / А. І. Bandura //  Precarpathian bulletin SSS. Number. - 2011. - no 1(13). - P.50-55.
 7. Бандура А. І. Методологічні та методичні засади оцінювання розвитку соціальної інфраструктури України /  І. П. Кінаш, А. І. Бандура // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2012. - № 6(105). - C.76-82.
 8. Bandura A. I. The metric properties of a space of entire functions of bounded L-index in direction / A. I. Bandura // Precarpathian bulletin SSS. Number. -- 2012. -- no 1(17). - P.46-52.
 9. Bandura A. I. A modified criterion of boundedness of L-index in direction / A. I. Bandura // Matem. Studii. - 2013. - V. 39, no 1. - P.99-102.
 10. Мойсишин В.М. Багатофакторна математична модель енергоємності процесу руйнування гірської породи / В. М. Мойсишин, Б. Д. Борисевич, Р. Б. Щербій, А. І. Бандура, І. Р. Михайлюк //  Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(46). - С. 66-78.
 11. Бандура А. І. Аналіз стану технології буріння свердловин із заданим вибійним тиском / Таманянц Т. Л., Лях М. М., Федоляк Н. В., Вакалюк В. М., Бандура А. І. // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ. - 2013. - №3(48). - С. 23-32. 
 12. Bandura A. I. Entire functions of strongly bounded L-index in direction / A. I. Bandura, H. M. Kulinich // Precarpathian bulletin SSS. Number. - 2013.  - no 1(21). - P.31-35.
 13. Bandura A. I. Boundedness of L-index in direction of functions of the form f(<z,m>) and existence theorems/ A. I. Bandura, O. B. Skaskiv\sep  Mat. Stud. - 2014. - V. 41, no 1. - P.45–52. 
 14. Bandura A. I. The order of entire functions of bounded index in direction / A. I. Bandura, H. M. Kulinich, L. M. Shegda  // Precarpathian bulletin SSS. Number. - 2014. - no 1(25). - P.~22-25.
 15. Bandura A. I. Open problems for entire functions of bounded index in direction / A. I. Bandura, O. B. Skaskiv // Mat. Stud. \textbf{43} (2015), no. 1, 103-109. dx.doi.org/10.15330/ms.43.1.103-109
 16. Bandura A. I. Entire function of unbounded index in any real direction  // Precarpathian bulletin SSS. Number. - 2015. - no 1(29). - P.~24-30.
 17. Bandura A. I. A class of entire functions of unbounded index in each direction // Mat. Stud. 44 (2015), no. 1, 107–112. dx.doi.org/10.15330/ms.44.1.107-112
 18. Bandura A. I. Properties of positive continuous functions in Cn // Carpathian Math. Publ. 2015, 7 (2), 137–147. dx.doi.org/10.15330/cmp.7.2.137-147
 19. Bandura A. I., Bordulyak M. T., Skaskiv O. B. Sufficient conditions of boundedness of L-index in joint variables // Mat. Stud. 45 (2016), no. 1, 12–26. dx.doi.org/10.15330/ms.45.1.12-26
 20. Bandura A. I. Sum of entire functions of bounded L-index in direction //Mat. Stud. 45 (2016), no. 2, 149--158. dx.doi.org/10.15330/ms.45.2.149-158
 21. Бандура А. І. Добуток двох цілих функцій обмеженого L-індексу за напрямком є функцією з того ж класу // Буковин. мат. журн. 4 (2016), no. 1-2, 8-12. 
 22. Бандура А. Нові критерії обмеженості L-індексу за сукупністю змінних для цілих функцій // Мат. вiсн. Наук. тов. iм. Шевченка. 13 (2016), 58--67.
 23. Bandura A. I. Analytic in a polydisc functions of bounded L-index in joint variables /Bandura A. I., Petrechko N. V., Skaskiv O. B. // Mat. Stud. 46 (2016), no. 1, 72--80. dx.doi.org/10.15330/ms.46.1.72-80
 24. Бандура А. І. Логарифмічна похідна за напрямком та розподіл нулів цілої функції обмеженого L-індексу за напрямком / Бандура А. І., Скасків О. Б. // Укр. мат. журн., 69 (2017), no. 3, 426-432.
 25. Бандура А. Властивості степеневого розвинення цілої функції обмеженого L-індексу за сукупністю змінних / Бандура А., Петречко Н. // Вісник Львів. ун-тету. Серія мех.-мат. 2016, Випуск 82, 27-33.
 26. Bandura, A.I. , Skaskiv, O.B., Directional Logarithmic Derivative and the Distribution of Zeros of an Entire Function of Bounded L-Index Along the Direction, Ukrain. Mat. J.,  {\bfseries 69} (2017),  no.~3, 500-508, doi: 10.1007/s11253-017-1377-8
 27. A. I. Bandura, N. V. Petrechko, Properties of power series of analytic  in a bidisc functions of bounded L-index in joint variables, Carpathian Math. Publ. 2017, \textbf{9} (1), 6-12.  doi: 10.15330/cmp.9.1.6-12
 28. A. Bandura, O. Skaskiv, P. Filevych, Properties of entire solutions of some linear PDE's //  J. Appl. Math. Comput. Mech., 16 (2017), no. 2, 17--28. doi: 10.17512/jamcm.2017.2.02
 29. Bandura A., Skaskiv O.  Analytic  in an unit ball  functions of bounded L-index in joint variables // Ukr. Mat. Visn.,   \textbf{14} (2017), no.1, 1--15. (Engl. transl.: Functions analytic in a unit ball of bounded L-index in joint variables // J. Math. Sci. 227 (2017), no. 1, 1--12. doi: 10.1007/s10958-017-3570-6 
 30. Bandura A. I., Some improvements of criteria of L-index boundedness in direction // Mat. Stud. 47 (2017), no.1, 27--32. doi: 10.15330/ms.47.1.27-32
 31. Andriy Bandura and Oleh Skaskiv, “Entire Functions of Bounded L-Index: Its Zeros and Behavior of Partial Logarithmic Derivatives,” Journal of Complex Analysis, vol. 2017, Article ID 3253095, 10 pages, 2017. doi: 10.1155/2017/3253095
 32. Bandura A. I.  Composition of entire functions and bounded L-index in direction // Mat. Stud. 47 (2017), no.2, 179--184. doi: 10.15330/ms.47.2.179-184
 33. Бандура А.І., Скасків О.Б. Метричний простір Ієра, теорема існування та цілі функції обмеженого L-індексу за сукупністю змінних 
  //  Буковин. мат. журн. 5 (2017), no. 3-4, 8-14.
 34. A.I.Bandura, N.V. Petrechko, Sum of entire functions of bounded index in joint variables // Electronic Journal of Mathematical Analysis and Applications, Vol. 6(2), July 2018,  pp. 60-67. 
 35. A. I. Bandura, O. B. Skaskiv, Analytic functions in the unit ball of bounded L-index: asymptotic and local properties, Mat. Stud. 48 (2017), no.1, 37--73. doi: 10.15330/ms.48.1.37-73
 36. A. I. Bandura, O. B. Skaskiv, Growth of entire functions of bounded L-index in direction //  Мат. методи та фіз.-мех. поля. 2017. -- 60, No 1.  -- С. 22-31.   En.trnasl.: A. I. Bandura and O. B. Skaskiv, Growth of entire functions of bounded L-index in direction // J. Math. Sci. \textbf{240} (2019), no. 1, 21--33.  doi: 10.1007/s10958-019-04333-7
 37. M.M. Sheremeta, A. I. Bandura,  Bounded l-index and l-M-index and compositions of analytic functions, Mat. Stud. 48 (2017), no.2, 180--188.  doi: 10.15330/ms.48.2.180-188  
 38. Pysar, N., Chornii, V., Bandura, A., Khlobystov, Ye.: Methods for estimating “Fuel poverty” in public administration and management systems. Problems and Perspectives in Management. 16 (2), 341–352 (2018). doi: 10.21511/ppm.16(2).2018.31
 39. Bandura, A., Skaskiv, O.: Asymptotic estimates of entire functions of bounded L-index in joint variables. Novi Sad J. Math., 48 (1), 103–116 (2018). doi: 10.30755/NSJOM.06997
 40. Bandura, A.: Bounded l-index and infinite products of infinite genus. Visn. Lviv Un-ty, Ser. Mech. Math. Issue 84, 71–79 (2017).
 41. Pysar, N., Dergacheva, V., Bandura, A., Pásztorová, Ja. Composite fuel poverty index as a means to assess energy security of the country. Economic Annals-ХХI. 169 (1-2), 50–56 (2018). doi: 10.21003/ea.V169-10
 42. Bandura, A.I.: Analytic functions in the unit ball of bounded value L-distribution in a direction. Mat. Stud. 49 (1), 75–79 (2018). doi: 10.15330/ms.49.1.75-79
 43. Бандура, А. I., Скаскiв, О. Б., Цвiгун, В. Л.: Аналiтичнi функцiї в D×C обмеженого iндексу за сукупнiстю змiнних. Прикарпатський вiсник НТШ. Число. 1(45), 9–16 (2018).
 44. Бандура, А. I., Скаскiв, О. Б., Цвiгун, В. Л.: Аналiтичнi в D×C функцiї обмеженого L-iндексу за сукупнiстю змiнних. Мат. методи та фiз.-мех. поля. 60 (3), 115–121 (2017). Engl. transl.:  Bandura A. I., Skaskiv O. B., Tsvigun V. L. The functions of Bounded L-Index in the Collection of Variables Analytic in D×C. J. Math. Sci., 246 (2), 256--263 (2020). https://doi.org/10.1007/s10958-020-04735-y
 45. Bandura, A. I., Skaskiv, O. B.: Boundedness of the L-index in a direction of entire solutions of second order partial differential equation. Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis de Mathematica. 22 (2), 223–234 (2018). doi: 10.12697/ACUTM.2018.22.18
 46. Bandura, A., Petrechko, N., Skaskiv, O.: Maximum modulus in a bidisc of analytic functions of bounded L-index and an analogue of Hayman’s theorem. Mat. Bohemica. 143 (4), 339–354 (2018). doi: 10.21136/MB.2017.0110-16
 47.  Bandura, A.I., Skaskiv, O.B.: Analytic functions in the unit ball and sufficient sets of boundedness of L-index in direction. Bukovyn. Mat. Zh. 6 (1-2), 13–20 (2018). doi: 10.31861/bmj2018.01.013
 48. Bandura, A.I., Skaskiv, O.B., Tsvigun, V.L.: Some characteristic properties of analytic functions in D × C of bounded L-index in joint variables. Bukovyn. Mat. Zh. 6 (1-2), 21–31 (2018). doi: 10.31861/bmj2018.01.021
 49.  Бандура, А. I., Скаскiв, О. Б.: Обмеженiсть L-iндексу композицiї цiлих функцiй кiлькох змiнних. Укр. мат. журн. 70 (10), 1334–1344 (2018). Bandura A. І., Skaskiv O. B. Boundedness of L-index for the composition of entire functions of several variables. Ukr. Math. J. 70 (10), 1538--1549 (2019). doi: 10.1007/s11253-019-01589-9
 50. Bandura A., Skaskiv O.: Sufficient conditions of boundedness of L-index and analog of Hayman’s Theorem for analytic functions in a ball. Stud. Univ. Babeş-Bolyai Math. 63 (4), 483–501 (2018). doi: 10.24193/subbmath.2018.4.06
 51. Bandura, A. I., Skaskiv, O. B.: Entire bivariate functions of unbounded index in each direction. Nonlinear oscillations. 21 (4), 435–443 (2018).
 52. Bandura, A.I., Skaskiv, O.B.: Partial logarithmic derivatives and distribution of zeros of analytic functions in the unit ball of bounded L-index in joint variables. Ukr. Matem. Visn. 15 (2), 177–193 (2018). Engl. transl.: J. Math. Sci. 239 (1), 17–29 (2019). doi: 10.1007/s10958-019-04284-z
 53.  Bandura, A., Skaskiv, O.: Analytic functions in the unit ball of bounded L-index in joint variables and of bounded L-index in direction: a connection between these classes, Demonstr. Math., 52 (1), 82-87 (2019). doi: 10.1515/dema-2019-0008
 54. Bandura, A.I., Skaskiv, O.B.: Exhaustion by balls and entire functions of bounded L-index in joint variables, Ufa Mat. Zh., 11 (1), 99–112 (2019). Engl. transl.: Ufa Math. J. Vol. 11. No. 1 (2019). P. 100-113. doi: 10.13108/2019-11-1-100
 55. Bandura, A.I.: Composition, product and sum of analytic functions of bounded L-index in direction in the unit ball, Mat. Stud. 50 (2), 115–134 (2018). doi: 10.15330/ms.50.2.115-134
 56. Bandura A., Skaskiv O.: Analog of Hayman's Theorem and its Application to Some System of Linear Partial Differential Equations, J. Math. Phys., Anal., Geom., 15(2), 170--191 (2019). doi: 10.15407/mag15.02.170
 57. Bandura A. I. Some weaker sufficient conditions of L-index boundedness in direction for functions analytic in the unit ball, Carpathian Math. Publ., 11 (1), 14-25 (2019). doi: 10.15330/cmp.11.1.14-25
 58. Bandura A., Skaskiv O. Slice Holomorphic Functions in Several Variables with Bounded L-Index in Direction. Axioms, 8 (3), Article ID: 88 (2019). doi: 10.3390/axioms8030088
 59. Bandura A.I., Skaskiv O.B. Some criteria of boundedness of the L-index in direction for slice holomorphic functions of several complex variables, Ukr. Matem. Visn., 16 (2),
  154–180 (2019). Engl. transl.: J. Math. Sci., 244 (1), 1-21 (2020). doi: 10.1007/s10958-019-04600-7
 60. Bandura A.I., Skaskiv O.B. Functions Analytic in the Unit Ball Having Bounded L-Index in a Direction. Rocky Mountain J. Math., 49 (4), 1063–1092 (2019).  doi: 10.1216/RMJ-2019-49-4-1063
 61. Bandura  A., Skaskiv O. Linear directional differential equations in the unit ball: solutions of bounded L-index. Mathematica Slovaca, 69(5), pp. 1089-1098. (2019). doi: 10.1515/ms-2017-0292
 62. A. I Bandura, Entire curves having bounded l-index in  l∞ , Mat. Stud., 52 (1), 108-112 (2019). doi: 10.30970/ms.52.1.108-112
 63.  Andriy Bandura, Volodymyr Tsvigun, Growth estimates of analytic functions in D × C having bounded L-index in joint variables, Visn. Lviv Univ. Series Mech. Math. Issue 87. P. 56–72 (2019). doi: 10.30970/vmm.2019.87.056-072
 64.  Andriy Bandura, Oleh Skaskiv, Liana Smolovyk, Slice holomorphic solutions of some directional differential equations with bounded L-index in the same direction. Demonstr. Math. (2019), 52 (1), 482–489. doi: 10.1515/dema-2019-0043.
 65.  A. I. Bandura A., O. B. Skaskiv, Sum and product of functions having bounded L-index in a direction which are slice holomorphic in the same direction. Prykarpatskyi Visn. Nauk. Tov. Im. Shevchenka. Chyslo. – 2019. – No1(53). – P. 9–20. doi: 10.31471/2304-7399-2019-1(53)-9-20
 66. V. P. Baksa, A. I. Bandura, O. B. Skaskiv, On existence of main polynomial for analytic vector-valued functions of bounded L-index in the unit ball. Bukovinian Math. Journal. (2019), 7 (2), 6–13. doi: 10.31861/bmj2019.02.006
 67.  V. Baksa, A. Bandura, O. Skaskiv, Growth estimates for analytic vector-valued functions in the unit ball having bounded L-index in joint variables. Constructive Mathematical Analysis (2020), 3 (1), 9–19 . doi: 10.33205/cma.650977
 68.  A.I. Bandura, Ya.I. Savchuk, Structure of the set of Borel exceptional vectors for entire curves, Mat. Stud. (2020) 53 (1), 41-47. doi: 10.30970/ms.53.1.41-47
 69. Бандура, А. I., О. Б. Скаскiв. Обмеженiсть l-iндексу та цiлком регулярне зростання цiлих функцiй. Укр. мат. журн., Т. 72, No 3 (2020), 316-325, doi: 10.37863/umzh.v72i3.1048
 70. Baksa V.P., Bandura A.I., Skaskiv O.B. Analogs of Fricke’s theorems for analytic vector-valued functions in the unit ball havin bounded L-index in joint variables // Працi IПММ НАН України. – 2019. – V.33. – P.16–26. doi: 10.37069/1683-4720-2019-33-1 (Proceedings of the Institute of Applied Mathematics and Mechanics of NAS of Ukraine) 

Цей перелік наукових праць для звантаження можна також знайти на сайті researchgate.net, який, по суті, є соціальною мережею для науковців.

Перелік монографій

 1. Суспільний вектор сталого розвитку (питання теорії та практики): [монографія] / [Бандура А. І., Куценко В.І., Удовиченко В. П., Остафійчук Я. В., Головня О. М., Ільїна М. В., Кінаш І. П., Носуліч Т. М., Шпильова Ю. Б., Анісімов В. М., Огородник Н. П]; Державна установа „Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАНУ“. - Чернігів: видавець Лозовий В. М., 2013. - 336 с.
 2. Скасків О. Б., Бандура А. І. Асимптотичні оцінки додатних інтегралів та цілі функції. -- Львів -- Івано-Франківськ: ЛНУ - ІФНТУНГ, 2015. -- 108 с.
 3. Bandura A., Skaskiv O. Entire functions of several variables of bounded index. – Lviv: Publisher I. E. Chyzhykov, 2016. – 128 p.
 4. Васильків Я. Ряди Фур'є і мероморфні функції. Розвиток методів гармонійного аналізу дослідження асимптотичних властивостей мероморфних та субгармонійних функцій: монографія / Я. В. Васильків, упорядкування О. Б. Скасків, А. І. Бандура; за наук. ред. О. Б. Скасківа. -- Львів: ЛНУ, 2016. -- 160 с.
 5. Beau Bassin: Lambert Academic Publishing, 2017. -- 100~p.

 Навчально-методичні праці з посилання на сайт бібліотеки ІФНТУНГ для звантаження (доступно лише зареєстрованим читачам):

 1. Диференціальне числення функцій декількох змінних: навчальний посібник / [Я. І. Савчук, А. І. Бандура, Л. І. Криштопа, Л. М. Шегда];  ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ: Голіней, 2013. - 100 с. Посилання на читальню.
 2. Бандура А. І. Вища математика. Частина 1: конспект лекцій  /  А. І. Бандура, ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. - 152 с. Посилання на читальню.
 3. Бандура А. І. Вища математика. Частина 2: конспект лекцій  /  А. І. Бандура, ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. -- 176 с. Посилання на читальню.
 4. Bandura A. I. Elements of linear algebra and analytic geometry: lecture notes / A. I. Bandura, I. Ye. Ovchar, IFNTUOG. -- Ivano-Frankivs'k: IFNTUOG, 2014. -- 92 p. Посилання на читальню.
 5. Бандура А. І. Вища математика. Частина 3: конспект лекцій  /  А. І. Бандура, ІФНТУНГ. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. -- 135 с. Посилання на читальню.
 6. Bandura A. I. Theory of probability and mathematical statistics: lectures / A. I. Bandura, L. I. Kryshtopa, I. Ye. Ovchar, IFNTUOG. -- Ivano-Frankivs'k: IFNTUOG, 2015. -- 169 p. Посилання на читальню.
 7. Bandura A. I. Operational calculus: lectures / A. I. Bandura, I. Ye. Ovchar, O. M. Vytvytska, IFNTUOG.  -- Ivano-Frankivs'k: IFNTUOG, 2015. -- 105 p. Посилання на читальню.
 8.  Bandura A. I. Theory of probability and mathematical statistics: practices / Bandura A. I., Kryshtopa L. I., Ovchar I. Ye.  // Ivano-Frankivs'k: IFNTUOG, 2016. -- 163 p. Посилання на читальню.
 9. Bandura A. I. Higher Mathematics (Differention and Integration of Several Variables Functions): lectures / Bandura A. I., Kryshtopa L. I.  // Ivano-Frankivsk : IFNTUOG, 2017.  -- 228 p. Посилання на читальню.
 10. Bandura A.  Partial differential equations: lectures / Bandura A., Ovchar I., Tymkiv I. -- Ivano-Frankivs'k: IFNTUOG, 2018. -- 138 p. 
 11. Bandura A.  Partial differential equations: practices / Bandura A., Ovchar I., Tymkiv I. -- Ivano-Frankivs'k: IFNTUOG, 2019. -- 112 p. 
 12. Бандура А. І., Криштопа Л. І., Куриляк А. І. Чисельні методи: конспект лекцій. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. -- 130 с.

 Перекладені книжки, де Бандура А.І. був науковим редактором:

 1. Томас Г. Кормен, Чарлз Е. Лейзерсон, Роналд Л. Рівест, Кліфорд Стайн „Вступ до алгоритмів“ (переклад з англійської третього видання). Київ: К.І.С., 2019. --- 1288 с. (Науковий редактор А. Бандура)