Захист дисертацій

Додаткова інформація: 

Захисти дисертацій з 2014р

№ з/п
Прізвище, імя,
по-батькові,
посада
Науковий ступінь
Спеціалізована вчена рада, шифр та назва спеціальності
Тема дисертації
Науковий керівник (консультант)
Офіційні опоненти
Дата та місце захисту
1

Гриманюк Володимир Ігорович,

провідний інженер тренажерного бурового центру 

 к.т.н.

Д 20.052.02

05.15.10 – Буріння свердловин

 

Розроблення армованого тампонажного матеріалу для цементування свердловин (на прикладі родовищ північно-західного шельфу Чорного моря)

Коцкулич Ярослав Степанович,

доктор техн. наук, професор, професор кафедри буріння нафтових і газових свердловин

(Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

1. Гошовський Сергій Володимирович,

доктор техн. наук, директор Українського державного геологорозвідувального інституту УкрДГРІ

 

 

2. Лазаренко Олександр Григорович,

кандидат техн. наук, головний інженер товариства з обмеженою відповідальністю “Науково-технічне підприємство “Бурова техніка”

 

25.12.2014р.

о 10оо  год.

у конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ

2

Ставичний

Євген

Михайлович,

начальник управління буріння ПАТ "Укрнафта"

 

к.т.н.

Д 20.052.02

05.15.10 – Буріння свердловин

РОЗРОБЛЕННЯ ТАМПОНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЦЕМЕНТУВАННЯ ХЕМОГЕННИХ ВІДКЛАДІВ У СВЕРДЛОВИНАХ РОДОВИЩ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ

Автореферат

Дисертація

Тершак Богдан Андрійович,

кандидат техн. наук, доцент,
 начальник управління контролю
робіт зі споруджування свердловин

(ПАТ "Укрнафта")

1. Кунцяк Ярослав Васильович,

доктор техн. наук, професор
ПрАТ "НДіКБ бурового інструменту", м. Київ,
генеральний директор

відгук

2.Лазаренко Олександр Григорович, 

кандидат техн. наук
ПрАТ "Нафтогазвидобування", м. Полтава, керівник департаменту з буріння та свердловинних технологій

відгук

 

17.03.2016р.

о 10оо  год.

у конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ

3

Супрун

Михайло Вікторович,

 молодший науковий співробітник відділу «Комп’ютерного моделювання та механіки композиційних матеріалів» Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України

 к.т.н.

Д 20.052.02

05.15.10

буріння свердловин

Підвищення роботоздатності алмазних бурових коронок в твердих породах

 

Автореферат

Дисертація

Закора А. П.,

кандидат техн. наук,, старший науковий співробітник

(Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України)

1. Кунцяк Ярослав Васильович,

доктор техн. наук, професор, генеральний директор ПрАТ «НДІКБ бурового інструменту», м. Київ

відгук

2. Кожевников Анатолій Олександрович, 

доктор техн. наук, професор, професор кафедри техніки розвідки родовищ корисних копалин Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет», м. Дніпро

відгук

20.10.2016р.

о 10оо  год.

у конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ

4

Коцкулич

Євген Ярославович

к.т.н.

Д 20.052.02

05.15.10

– буріння свердловин

Розроблення малоглинистої емульсійної промивальної

рідини для розкриття продуктивних пластів

(на прикладі родовищ Бориславського

нафтопромислового району) 

 

Автореферат

Дисертація

Тершак Богдан Андрійович,

кандидат технічних наук, доцент,

начальник управління контролю
робіт зі споруджування свердловин (ПАТ "Укрнафта")

 

1.Кунцяк Ярослав Васильович,

доктор техн. наук, професор
ПрАТ "НДіКБ бурового інструменту", м. Київ,
генеральний директор

відгук

2Камишацький Олександр Федорович,

кандидат техніч. наук, Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", м. Дніпро, доцент кафедри техніки розвідки родовищ корисних копалин

відгук

16.12.2016р.

о 10оо  год.

у конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ

5

Лубан

Сергій Володимирович,

заступник директора ТОВ «Геосинтез інженірінг"

к.т.н.

Д 20.052.02

05.15.10 – Буріння свердловин

Підвищення ефективності систем біополімерних безглинистих бурових розчинів

 

Автореферат

Дисертація

Мислюк Михайло Андрійович

 

доктор техн. наук, професор, професор кафедри буріння нафтових і газових свердловин

(Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

1. Кожевников Анатолій Олександрович

доктор техн. наук,  професор, професор кафедри техніки розвідки родовищ корисних копалин Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет», м. Дніпро

відгук

2. Лазаренко Олександр Григорович, 

кандидат технічних наук ПрАТ "Нафтогазвидобування", м. Полтава, керівник департаменту з буріння та свердловинних технологій

відгук

08.06.2017р.

о 10оо  год.

у конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ

6

Судакова

Діана

Андріївна,

аспірант кафедри техніки розвідки родовищ корисних копалин НТУ "Дніпровська політехніка"

к.т.н.

Д 20.052.02

05.15.10 – Буріння свердловин

Обґрунтування параметрів технології ізоляції поглинаючих горизонтів бурових свердловин

Дисертація

Автореферат

Кузін Юрій Леонідович,

кандидат техн. наук, доцент, доцент кафедри техніки розвідки родовищ корисних копалин

(Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (м. Дніпро))

 

1. Мислюк Михайло Андрійович,

доктор техн. наук, професор, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, професор кафедри буріння нафтових і газових свердловин

Відгук

2. Ставичний Євген Михайлович

кандидат техн. наук, ПАТ «Укрнафта» ,  начальник управління буріння

Відгук

04.10.2018р.

о 10оо  год.

у аудит. 7101

ІФНТУНГ

7

Долик

Руслан

Миколайович,

аспірант кафедри буріння свердловин ІФНТУНГ

к.т.н.

Д 20.052.02

05.15.10 – Буріння свердловин

Вибір неорієнтованих компоновок низу бурильної колони для буріння свердловин роторним способом

Дисертація

Автореферат

Мислюк Михайло Андрійович

доктор техн. наук, професор, професор кафедри буріння нафтових і газових свердловин

(Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

1.Кунцяк Ярослав Васильович,

доктор техн. наук, доцент,
ПрАТ "НДіКБ бурового інструменту", м. Київ,
генеральний директор

Відгук

2. Ставичний Євген Михайлович

кандидат технічних наук, ПАТ «Укрнафта» , начальник управління буріння

Відгук

04.10.2018р.

о 14  год.

у аудит. 7101

ІФНТУНГ

8

Слабий

Орест

Олегович,

асистент кафедри прикладної механіки ІФНТУНГ

к.т.н.

Д 20.052.02

05.15.10 – Буріння свердловин

Динаміка бурильного інструменту при поглиблені свердловин на морі з плавучих засобів

Дисертація

Автореферат

Мойсишин

Василь Михайлович

доктор техн. наук, професор, завідувач кафедри вищої математики

(Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

1. Кунцяк Ярослав Васильович,

доктор техн. наук, доцент,
ПрАТ "НДіКБ бурового інструменту", м. Київ,
генеральний директор

Відгук

2. СудаковАндрій Костянтинович, 

доктор техн. наук, доцент, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, професор кафедри техніки розвідки родовищ корисних копалин

Відгук

05.10.2018р.

о 10оо  год.

у конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ

9

Витвицький

Іван

Іванович,

асистент кафедри буріння свердловин ІФНТУНГ

к.т.н.

Д 20.052.02

05.15.10 – Буріння свердловин

Удосконалення технології центрування обсадних колон у похило скерованих свердловинах

Дисертація

Автореферат

Чудик Ігор Іванович,

доктор техн. наук, професор, проректор з наукової роботи

(Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

1.Кунцяк Ярослав Васильович,

доктор техн. наук, доцент,
ПрАТ "НДіКБ бурового інструменту", м. Київ,
генеральний директор

Відгук

2. Ставичний Євген Михайлович

кандидат техн. наук, ПАТ «Укрнафта» , начальник управління буріння

Відгук

11.04.2019р.

о 10оо  год.

у конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ

10

Васько

Андрій

Іванович,

асистент кафедри буріння свердловин ІФНТУНГ

к.т.н.

Д 20.052.02

05.15.10 – Буріння свердловин

Керування траєкторією свердловини в складних гірничо-геологічних умовах на прикладі родовищ Прикарпаття

Дисертація

Автореферат

Чудик Ігор Іванович,

доктор техн. наук, професор, проректор з наукової роботи

(Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

1.Кунцяк Ярослав Васильович,

доктор техн. наук, доцент,
ПрАТ "НДіКБ бурового інструменту", м. Київ,
генеральний директор

Відгук

2. Гриманюк Володимир Ігорович,

кандидат техн. наук,

АТ «Укргазвидобування»,        м. Київ, головний фахівець з контролю за КРС відділу супервайзингу внутрішньосвердловинних робіт

Відгук

07.11.2019р.

о 10оо  год.

у конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ

11

Токарук

Василь

Васильович,

асистент кафедри буріння свердловин ІФНТУНГ

к.т.н.

Д 20.052.02

05.15.10 – Буріння свердловин

Удосконалення теоретичних засад і технічних засобів для підвищення ефективності проведення спрямованих свердловин великого діаметру

Дисертація 

Автореферат

 

Воєвідко Ігор Володимирович,

доктор техн. наук, професор, професор кафедри буріння свердловин

(Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

1. Бондаренко Микола Олександрович

доктор техн. наук, старший науковий співробітник, Інститут надтвердих матеріалів ім. Бакуля, завідувач лабораторією наукових основ розробки та технологій виробництва бурового інструменту, м. Київ

Відгук

2. Долик Руслан Миколайович,

кандидат техн. наук,       ТОВ «Ем Ай Свако Україна», інженер з бурових розчинів, м. Київ

Відгук

07.11.2019р.

о 1415  год.

у конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ

12

Фем'як

Ярослав Михайлович,

завідувач кафедри буріння свердловин

ІФНТУНГ

д.т.н.

Д 20.052.02

05.15.10 – Буріння свердловин

Теорія та практика використання кавітаційних процесів при бурінні свердловин

Дисертація

Автореферат

 

Чудик Ігор Іванович,

доктор техн. наук, професор, проректор з наукової роботи

(Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

1.Кунцяк Ярослав Васильович,

доктор техн. наук, доцент,
ПрАТ "НДіКБ бурового інструменту", м. Київ,
генеральний директор

Відгук

2. Судаков Андрій Костянтинович, 

доктор техн. наук, професор, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, професор кафедри нафтогазової інженерії та буріння

Відгук

3. ​Дреус Андрій Юлійович,

доктор техн. наук, доцент, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, професор кафедри аерогідромеханіки та енергомасопереносу

Відгук

28.11.2019р.

о 1415  год.

у конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ

13

Чернова Мирослава Євгеніївна,

доцент куафедри загальної та прикладної фізики

ІФНТУНГ

д.т.н.

Д 20.052.02

05.15.10 – Буріння свердловин

Розвиток наукових основ підвищення ефективності буріння глибоких похило-скерованих свердловин (для умов нафтогазових родовищ України)

Дисертація

Автореферат

Кунцяк Ярослав Васильович,

доктор технічних наук, доцент,
ПрАТ "НДіКБ бурового інструменту", м. Київ,
генеральний директор

1. Бондаренко Микола Олександрович

доктор техн. наук, старший науковий співробітник, Інститут надтвердих матеріалів ім. Бакуля, завідувач лабораторією наукових основ розробки та технологій виробництва бурового інструменту, м. Київ

Відгук

2. Судаков Андрій Костянтинович, 

доктор техн. наук, професор, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, професор кафедри нафтогазової інженерії та буріння

Відгук

3. ​Дреус Андрій Юлійович,

доктор техн. наук, доцент, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, професор кафедри аерогідромеханіки та енергомасопереносу

Відгук

29.11.2019р.

о 1415  год.

у конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ

14

Лівінський

Андрій Михайлович,

технічний директор ТОВ "Ендейвер"

к.т.н.

Д 20.052.02

05.15.10 – Буріння свердловин

Удосконалення технології буріння скерованих свердловин суміщеним способом

Дисертація

Автореферат

Чудик Ігор Іванович,

доктор техн. наук, професор, проректор з наукової роботи

(Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

1.Кунцяк Ярослав Васильович,

доктор техн. наук, доцент,
ПрАТ "НДіКБ бурового інструменту", м. Київ,
генеральний директор

Відгук

2. Ставичний Євген Михайлович

кандидат техн. наук,               ПАТ «Укрнафта» , начальник управління буріння

Відгук

29.11.2019р.

о 1000  год.

у конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ

15

Різничук Андрій Іванович,

асистент кафедри буріння свердловин ІФНТУНГ

к.т.н.

Д 20.052.02

05.15.10 – Буріння свердловин

Удосконалення технології запобігання руйнуванню стінок скерованих свердловин

 

Дисертація

Автореферат

Чудик Ігор Іванович,

доктор техн. наук, професор, проректор з наукової роботи     (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

1. Бондаренко Микола Олександрович

доктор техн. наук, старший науковий співробітник, Інститут надтвердих матеріалів ім. Бакуля, завідувач лабораторією наукових основ розробки та технологій виробництва бурового інструменту, м. Київ

Відгук

2. Ставичний Євген Михайлович

кандидат техн. наук,  ПАТ «Укрнафта» , начальник управління буріння

Відгук

02.10.2020р.

о 1000  год.

у конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ

16

Юрич Лідія Романівна,

асистент кафедри буріння свердловин ІФНТУНГ

к.т.н.

Д 20.052.02

05.15.10 – Буріння свердловин

Удосконалення технології буріння свердловин з врахуванням стану породоруйнівного інструменту

Дисертація

Автореферат

 

Івасів Василь Михайлович,

доктор техн. наук, професор, професор кафедри нафтогазових машин та обладнання     (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

1.Кунцяк Ярослав Васильович,

доктор техн. наук, доцент,
ПрАТ "НДіКБ бурового інструменту", м. Київ,
генеральний директор

Відгук

2. Лівінський Андрій Михайлович,

кандидат техн. наук,  

ТОВ “Ендейвер”, м. Полтава, технічний директор 

Відгук

13.05.2021р.

о 1000  год.

у конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ

17

 

           
18

 

           
19

 

           
20

 

           

 

Українська