Захист дисертацій

Захисти дисертацій з 2014р.

№ з/п
Прізвище, імя,
по-батькові,
посада
Науковий ступінь
Спеціалізована вчена рада, шифр та назва спеціальності
Тема дисертації
Науковий керівник (консультант)
Офіційні опоненти
Дата та місце захисту

Кондрат

Олександр

Романович,

професор кафедри розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ

ІФНТУНГ

 д.т.н.

Д 20.052.02

05.15.06

– розробка нафтових та газових родовищ

Прикладні і теоретичні основи підвищення ефективності дорозробки виснажених родовищ газу і нафти          ----------------

1. Фик І. М. – д.т.н., професор, завідувач кафедри видобування нафти, газу та конденсату (національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)

2. Акульшин О.О., д. т. н., доцент, заступник голови правління з наукової роботи (Український нафтогазовий інститут)

3. Мислюк М.А., д. т. н., професор, професор кафедри буріння нафтових і газових свердловин (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

25.12.2014р.

о 14оо  год.

у конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ

2

Петруняк

Володимир

Ярославович,

інженер з видобування нафти і газу СП "Полтавська газонафтова компанія"

к.т.н.

Д 20.052.02

05.15.06

– розробка нафтових та газових родовищ

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ГІДРОДИНАМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОДУКТИВНИХ ПЛАСТІВ ЗА КРИВИМИ ВІДНОВЛЕННЯ ТИСКУ

 

Автореферат

Дисертація

 

Мислюк Михайло Андрійович,

 д. т. н., професор, професор кафедри буріння нафтових і газових свердловин (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

1. Зарубін Ю. О.,

д. т. н., професор, заступник директора з наукової роботи (ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Центр нафтогазових ресурсів»», м. Київ)

відгук

2. ​ Дмитренко В. І.

к. т. н.,
доцент кафедри хімії
(ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава)

відгук

04.02.2016р.

о 10оо  год.

у конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ

3

Міщук Богдан Михайлович,

асистент кафедри розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ

ІФНТУНГ

к.т.н.

Д 20.052.02

05.15.06

– розробка нафтових та газових родовищ

Удосконалення технології видубування нафти при фонтанній експлуатації свердловин за зміни газового фактора

Автореферат

Дисертація

Бойко Василь Степанович,

 д. т. н., професор, професор кафедри розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ

(Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

1. Акульшин О.О.,

д. т. н.,

доцент, заступник голови правління з наукової роботи (Український нафтогазовий інститут)

відгук

2. Дмитренко В.  І.

к. т. н., доцент,
доцент кафедри хімії
(ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава)

відгук

 

01.07.2016р.

о 10оо  год.

в ауд.  0503, 

головний корпус

ІФНТУНГ

4

Гедзик Назарій Миколайович 

 аспірант кафедри розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ

ІФНТУНГ

 к.т.н.

Д 20.052.02

05.15.06

– розробка нафтових та газових родовищ

Удосконалення технології підвищення газовилучення з родовищ із низькопроникними теригенними колекторами

 

Автореферат

Дисертація

Кондрат Олександр Романович,

 д. т. н., професор, завідувач кафедри розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ

(Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

1. Фик І. М. – д.т.н., професор, завідувач кафедри добування нафти, газу та конденсату (національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»), м. Харків

відгук

2. Рудий С. М. – к.т.н., начальник відділу нафтовіддачі та інтенсифікації видобутку нафти НДПІ ПАТ «Укрнафта», м. Івано-Франківськ

відгук

20.10.2016р.

о 14оо  год.

у конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ

Дремлюх

Наталія Степанівна

- асистент кафедри розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ

ІФНТУНГ

 к.т.н.

Д 20.052.02

05.15.06

– розробка нафтових та газових родовищ

Підвищення ефективності експлуатації свердловин з нестійкими колекторами на виснажених газових родовищах

 

Автореферат

Дисертація

         

Кондрат Роман

Михайлович,

 д. т. н., професор, професор кафедри розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ

(Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

1. Акульшин О.О., д.т.н., доцент, заступник голови правління з наукової роботи ПАТ “Український нафтогазовий інститут”,  м. Київ

відгук

2. Дмитренко В.І., к.т.н. доцент, в.о завідувача кафедри хімії ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”, м. Полтава

відгук

07.06.2018р.

о 10оо  год.

у конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ

6

Патра Володимир Данилович,

директор ТОВ «Науково-виробниче підприємство «НАФТОВИК»

к.т.н.

Д 20.052.02

05.15.06

– розробка нафтових та газових родовищ

Удосконалення технологій фізико-хімічного діяння на нафтовий поклад і привибійну зону свердловини

 

Автореферат

Дисертація

 

Акульшин Олександр Олексійович,

д.т.н., доцент, заступник голови правління з наукової роботи

(ПАТ “Український нафтогазовий інститут”,  м. Київ)

1. Дорошенко В. М., д.т.н., професор, експерт Центральної комісії з питань розробки газових, газоконденсатних,  нафтових родовищ та експлуатації підземних сховищ газу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (м. Київ)

відгук

2. ​ Бойко Р.В., к.т.н., начальник відділу підземного зберігання газу ПАТ «Укртрансгаз», філія «Управління магістральних газопроводів  «Львівтрансгаз» (м. Львів)

відгук

07.06.2018р.

о 1415  год.

у конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ

7

Гутак Анатолій Дмитрович,

асистент кафедри розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ

ІФНТУНГ

 к.т.н.

Д 20.052.02

05.15.06

– розробка нафтових та газових родовищ

Удосконалення технології використання вихрових труб при підготовлянні природного газу

Автореферат

Дисертація

Кондрат Олександр Романович,

 д. т. н., професор, завідувач кафедри розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

1. Акульшин О.О., д.т.н., доцент, заступник голови правління з наукової роботи ПАТ “Український нафтогазовий інститут”,  м. Київ

Відгук

2. Фик І. М., д.т.н., професор, завідувач кафедри видобування нафти, газу та конденсату національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

Відгук

 

28.02.2019р.

о 10оо  год.

у конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ

8

Хайдарова Лілія Ігорівна,

асистент кафедри видобування нафти і газу

ІФНТУНГ

 к.т.н.

Д 20.052.02

05.15.06

– розробка нафтових та газових родовищ

Підвищення газовилучення з виснажених покладів витісненням залишкового природного газу азотом

Дисертація

Автореферат

 

Кондрат Роман

Михайлович,

 д. т. н., професор, професор кафедри видобування нафти і газу

(Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

1. Акульшин О.О., д.т.н., доцент, заступник голови правління з наукової роботи ПАТ “Український нафтогазовий інститут”,  м. Київ

Відгук

2. Гедзик Н. М., к.т.н.,

 інженер з розробки родовищ   управління геології та розробки НДПІ ПАТ «Укрнафта», м. Івано-Франківськ

Відгук

28.11.2019р.

о 10оо  год.

у конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ

9

Коваль 

Віталій Ігорович,

менеджер проектів ПАТ "Укрнафта"

к.т.н.

Д 20.052.02

05.15.06

– розробка нафтових та газових родовищ

Удосконалення методу розрахунку початкових запасів покладів вуглеводнів з використанням рівняння матеріального балансу

Дисертація

Автореферат

Чудик Ігор

Іванович,

 д. т. н., професор, проректор з наукової роботи

(Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

1. Акульшин О.О., д.т.н., доцент, заступник голови правління з наукової роботи ПАТ “Український нафтогазовий інститут”,  м. Київ

Відгук

2. ​ Бойко Р.В., к.т.н., начальник управління підземного зберігання газу АТ «Укртрансгаз», м. Київ

Відгук

01.10.2020р.

о 10оо  год.

у конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ

10

Шумілін Тарас Володимирович, провідний інженер управління підготовки нафти і газу НДПІ ПАТ "Укрнафта"

к.т.н.

Д 20.052.02

05.15.06

– розробка нафтових та газових родовищ

Зменшення технологічних втрат нафти при промисловому зборі та підготовці (на прикладі  родовищ Передкарпаття)

Дисертація

Автореферат

Кондрат Роман

Михайлович,

 д. т. н., професор, професор кафедри видобування нафти і газу

(Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

1. Акульшин О.О., д.т.н., доцент, заступник голови правління з наукової роботи ПАТ “Український нафтогазовий інститут”,  м. Київ

Відгук

2. Цьомко В. В., к.т.н., начальник відділу інтенсифікації видобутку  та капітального ремонту свердловин ГПУ "Львівгазвидобування"  ПАТ "Укргазвидобування", м.Львів

відгук

01.10.2020р.

о 1415  год.

у конференцзалі бібліотеки ІФНТУНГ

11

 

           
12

 

           
13

 

           
14

 

           
15

 

           


 

Українська