04.00.17 – Геологія нафти і газу

6 грудня 2019 р. у конференцзалі бібліотеки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 20.052.01.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Захист кандидатської дисертації Артим Інни Володимирівни на тему: “Тектонофізичне моделювання тріщинуватості нафтогазоперспективних порід-колекторів Внутрішньої зони Передкарпатського прогину”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.17 – геологія нафти і газу.

Науковий керівник:      доктор геологічних наук, професор, Куровець Сергій Сергійович, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, проректор з науково-педагогічної роботи, м. Івано-Франківськ.

Офіційні опоненти:       доктор геологічних наук, с.н.с., Радковець Наталія Ярославівна, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, завідувач відділу седиментології провінцій горючих копалин, м. Львів;

                                    кандидат геологічних наук, с.н.с., Бодлак Петро Михайлович, Карпатське відділення Інституту геофізики імені С.І. Субботіна НАН України, старший науковий співробітник, м. Львів.

Початок захисту об 1000год.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 20.052.01

к.геол.н., доц.

 

Федорів В.В.