Спеціалізована вчена рада К 20.052.01

27 серпня 2021 року о 1100годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради К 20.052.01

в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу

(конференц-зал науково-технічної бібліотеки)

відбудеться захист кандидатської дисертації

Штогрин Людмили Василівни

на тему «Просторово-часові геофізичні та супутні чинники прогнозування зсувних процесів у Карпатському регіоні України»

спеціальність – 04.00.22 – геофізика

Науковий керівник: Кузьменко Едуард Дмитрович, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Офіційні опоненти:

Тяпкін Олег Костянтинович, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри геофізичних методів розвідки Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;

Онищук Віктор Іванович, кандидат геологічних наук, доцент кафедри геофізики ННІ “Інститут геології” Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

 

Спеціальності: