Захист дисертацій

Додаткова інформація: 

Захисти дисертацій за 2019р.

№ з/п
Прізвище, імя,
по-батькові,
посада
Науковий ступінь
Спеціалізована вчена рада, шифр та назва спеціальності
Тема дисертації
Науковий керівник (консультант)
Офіційні опоненти
Дата та місце захисту
1

Артим Інна Володимирівна,

асистент кафедри геології та розвідки нафтових і газових родовищ Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

к.геол.наук

К 20.052.01

04.00.17 – геологія нафти і газу

Тектонофізичне моделювання тріщинуватості нафтогазоперспективних порід-колекторів Внутрішньої зони Передкарпатського прогину

Автореферат

Дисертація

Куровець Сергій Сергійович,

доктор геологічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Радковець Наталія Ярославівна,

доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу седиментології провінцій горючих копалин (Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України)

Відгук першого опонента

Бодлак Петро Михайлович,

кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник (Карпатське відділення Інституту геофізики імені С.І. Субботіна НАН України)

Відгук другого опонента

 

06.12.2019р.

 

о 10оо  год.

у конференцзалі бібліотеки

               
               
               

Завідувач відділу підготовки фахівців вищої кваліфікації   В. Р. Процюк

 

Українська