Наукова діяльність

Додаткова інформація: 
 • напрямки наукової діяльності кафедри;

 

 

 • наукові школи

 

Наукова школа "КРІПЛЕННЯ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН"

     Керівник школи, доктор технічних наук, професор кафедри буріння нафтових і газових свердловин, Коцкулич Ярослав Степанович

       Основні наукові досягнення:

 • розроблена методика визначення величини крутного моменту згвинчування різьбових з'єднань обсадних труб і засоби для його контролю
 • розроблені тампонажні матеріали і технології цементування свердловин при будівництві підземних сховищ газу
 • розроблена методика розрахунку обсадних колон для кріплення похило-скерованих свердловин

    У рамках школи підготовлено 2 доктори і 9 кандидатів наук, опубліковано 4 монографії, 3 підручники, 340 статей, створено 52 винаходи.

 

Наукова школа "ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРИЙНЯТТЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ ПРИ БУРІННІ СВЕРДЛОВИН В УСКЛАДНЕНИХ УМОВАХ"

    Керівник школи, доктор технічних наук, професор кафедри буріння нафтових і газових свердловин, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Мислюк Михайло Андрійович

      Основні наукові досягнення:

 • розроблені наукові основи вибору і прийняття раціональних технологічних рішень з метою попередження і ліквідації ускладнень при бурінні свердловин в умовах інформаційної невизначеності
 • побудована і науково обґрунтована гідродинамічна модель поглинаючих тріщинних пластів
 • розроблена методика обробки даних ротаційної віскозиметрії
 • побудовані математичні моделі технологій ліквідації прихватів.

     У рамках школи підготовлено 8 кандидатів наук, виданий фундаментальний 5-томний довідник “Буріння свердловин", довідковий посібник, навчальний підручник, 4 монографії,7 брошур, понад 250 статей і тез доповідей, одержано 80 патентів на винаходи.

 

 • науково-дослідні лабораторії 

 

На базі кафедри функціонують три навчально-дослідницькі лабораторії:

 • конференції

 

 

 

Українська