НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА ЛАБОРАТОРІЯ ТАМПОНАЖНИХ РОЗЧИНІВ

 

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА  ЛАБОРАТОРІЯ ТАМПОНАЖНИХ  РОЗЧИНІВ

 

     

Лабораторія тампонажних розчинів входить до складу кафедри буріння свердловин Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Вона була заснована на базі навчальних лабораторій кафедри у 2015 році, за підтримки випускників кафедри та компанії «ДТЕК» і ТОВ «УкрСКС». Лабораторія розташована у трьох функціональних приміщеннях загальною площею 108 м2. Перше приміщення площею 36 м2 призначене для проведення теоретичних занять і обладнано сучасною мультимедійною технікою та підключено до мережі INTERNET.  Друге приміщення  площею 54 м2 призначене для проведення лабораторних досліджень і налічує 11 робочих місць та робочий стіл керівника. У третьому приміщенні  площею 18 м2 розташований методичний кабінет, частина якого відділена для  стелажів, де зберігаються тампонажні матеріали та хімічні реагенти. У своїй діяльності лабораторія керується «Положенням про навчально-дослідницьку лабораторію тампонажних розчинів», затвердженою ректором університету де зазначені функції лабораторії та її структура, штатний розпис, обов’язки  кожного працівника, планування діяльності та звітність.

Напрямки діяльності лабораторії тампонажних розчинів

1. Лабораторія тампонажних розчинів проводить підготовку фахівців з необхідним рівнем знань для виконання робіт під час цементування свердловин. У лабораторії також проводяться наукові дослідження за профілем її діяльності та надаються послуги з підвищення кваліфікації персоналу та проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або без видачі відповідних документів про освіту тренінгів, курсів, занять у гуртках, факультативах що виконує тампонажні роботи.

2. У лабораторії виконуються дослідження  тампонажних цементів, що виготовляються за стандартом ˮПортландцементи  тампонажні. Технічні умови. ДСТУ Б В.2.7.88-99ˮ, тампонажних матеріалів спеціального призначення та інших видів цементів. Виконуються дослідження якості та властивостей  цементу, тампонажних розчинів та цементного каменю. Методика досліджень, умови та оснащення лабораторії відповідають вимогам стандартів:

Цементи тампонажні І-G І-H. Методи випробувань. ДСТУ Б В.2.7.87-99;

Випробування цементу типу І, ІІ, ІІІ.  ДСТУ Б В.2.7.86-99;

ISO 10426-2. Petroleum and natural gas industries – Cements and materials for well cementing – Part 2: Testing of well cements.

Дослідження властивостей цементу передбачає: визначення густини, дисперсності та насипної маси.

Дослідження властивостей тампонажних розчинів передбачає: визначення уявної та істинної густини, розтічності, консистенції за нормальних умов та з моделюванням термобаричних умов, визначення водовіддачі за нормальних умов та фільтрації з моделюванням термобаричних умов, визначення реологічних властивостей, визначення часу початку та кінця тужавіння.

Дослідження цементного каменю передбачає: формування балочок різних розмірів за нормальних та термобаричних умов, визначення міцності каменю на стиск та вигин, оцінку ступеня розширення каменю у процесі твердіння.

3. Основні напрямки наукових досліджень лабораторії

3.1 Дослідження відповідності показників портландцементу вимогам стандарту ˮПортландцементи  тампонажні. Технічні умови. ДСТУ Б В.2.7.88-99ˮ.

3.2 Дослідження властивостей тампонажних розчинів та каменів відповідно до вимог стандартів зазначених вище.

3.3 Дослідження властивостей інших тампонажних матеріалів та їх сумішей.

3.4 Розробка рецептур тампонажних розчинів для цементування свердловин з заданими геолого-технічними умовами.

3.5 Розробка рецептур тампонажних розчинів з спеціальними властивостями:

3.5.1 Для цементування свердловин з аномально низькими тисками.

3.5.2 Для цементування свердловин з аномально високими тисками.

3.5.3 Для цементування свердловин з необхідністю розширення тампонажного каменю.

3.5.4 Для цементування свердловин складених хемогенними породами.

3.5.5 Для цементування свердловин з високими температурами.

3.6 Виконання наукових досліджень на замовлення підприємств

3.7 Моніторинг технологічних властивостей тампонажних розчинів під час цементування свердловин.

 

Приготування тампонажного розчину

Мішалка SKS-1000

SKS-1000

Призначена для приготування тампонажних розчинів за вимогами стандарту ДСТУ.Б В-2-7-88-99

Мішалка постійної швидкості OFITE Модель 20

Призначена для приготування тампонажних розчинів
за вимогами ISO 10426-2, розд. 5
(Максимальна кількість обертів 12000 об/хв)

 

Вимірювання технологічних властивостей тампонажних розчинів

 

АРЕОМЕТР АБР-1М

Ваги важільні OFITE OFI Atmospheric

Для визначення істинної та уявної густи
тампонажних розчинів

Ваги важільні OFITE OFI Pressurized

Консистометр КЦ-5

Призначений для визначення консистенції
тампонажних розчинів при нормальному тиску
та максимальній температурі до 90 °С

Консистометр КЦ-3

Призначений для визначення консистенції
тампонажних розчинів при заданих термобаричних
умовах до 200 °С і тисках 100 МПа

Консистометр SKS-5025

Призначений для визначення консистенції тампонажних розчинів при нормальному тиску та максимальній температурі до 95 °С. Виконує  кондеціонування тампонажних розчинів для проведення інших видів досліджень

Віскозиметр OFITE 800 за API 13В

Призначений для визначення  реологічних ввластивостей тампонажних розчинів
при кімнатній і підвищеній (до 90°С) температурах

Фільтр-прес OFITE HT HP

Призначений для  моделювання умов
на вибої свердловини. Дозволяє визначати фільтраційні властивості тампонажних розчинів за вимогами ISO 10426-2, розд. 10. Температура випробувань може досягати 175°С

Рідинна баня  Labexpert 1016

Призначена для формування взірців тампонажного каменю в гідротермальних умовах  (5÷100 °С)

Прилад ПЦК-1

Призначений для формування цементних
балочок у термобаричних умовах та визначення
їх міцності на стиск і вигин

Сушильна шафа

Призначена для видалення вологи
з проб тампонажних матеріалів

Прилад МИИ-100

Призначений для визначення міцності
цементних балочок на вигин

pH метр - pHep

Призначений для визначення концентрації
іонів водню в тампонажному розчині

   

Дякуємо за увагу та перегляд демонстраційного матеріалу.
Сподіваємось, що наша лабораторія зацікавила Вас і надіємось на контакт та співпрацю
у прийнятному для Вас вигляді.

Навчально-дослідницька лабораторія тампонажних розчинів кафедри буріння свердловин знаходиться у головному корпусі в кабінеті 0.103а та 0.103б

 
Наука виграє, коли її крила розковані фантазією.
 
Майкл Фарадей.

 

Українська