ФЕМ’ЯК ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

Українська
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

       

       Народився 20 березня 1973 року в с. Созань Старосамбірського району Львівської області. У 1992 р. закінчив з відзнакою Дрогобицький нафтовий технікум. Працював помічником бурильника експлуатаційного і розвідувального буріння в Українській НГРЕ об’єднання «ЗАХУКРГЕОЛОГІЯ» в Західному Сибіру (Росія). У 1996 році закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу, після чого продовжував працювати на посаді інженера, а згодом молодшого наукового співробітника в Науково-дослідному інституті нафтогазових технологій. З 1998 по 2001 р. навчався в очній аспірантурі. З 2001 по 2007 р. працював на посаді асистента кафедри морських нафтогазових споруд.
       У 2007 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.15.10 – Буріння свердловин, а в 2009 р. призначений заступником декана газонафтопромислового факультету, згодом директора інституту нафтогазової інженерії. В 2010 році отримав вчене звання доцента.
       Ярослав Михайлович проводить всі види навчальних занять з дисциплін «Технологія буріння нафтових і газових свердловин» і «Основи морських нафтогазових технологій», веде активну педагогічну та наукову роботу в підготовці фахівців для нафтогазової галузі.
       За час роботи в університеті Фем’як Я. М. опублікував понад 76 наукових і навчально-методичних праць, є автором 10 патентів на винаходи та однієї монографії.