Сімків Лілія Євгенівна

Українська
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Дисципліни, які викладає:

 національна та регіональна економіка; управління регіональним розвитком

Сфера наукових інтересів:

регіональна економічна політика в умовах диспропорційності економічного зростання

Основні праці:

          Публікації, які включені до науко метричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

1. Cherchata, A., Popovychenko, I., Andrusiv, U., Simkiv, L., Klіukha, O & Horai, O. (2020). A methodology for analysis and assessment of business processes of Ukrainian enterprises. Management Science Letters , 10(3), 631-640. doi: 10.5267/j.msl.2019.9.016

2. Andrusiv, U., Simkiv, L., Dovgal, O., Demchuk, N., Potryvaieva, N., Cherchata, A., Popadynets, I., Tkachenko, G., Serhieieva, O & Sydor, H. (2020). Analysis of economic development of Ukraine regions based on taxonomy method. Management Science Letters , 10(3), 515-522. doi10.5267/j.msl.2019.9.029 

3.  Zelinska, H., Andrusiv, U., Simkiv, L. (2020). Knowledge economy: trends in the world and analysis of Ukraine. Journal of Eastern European and Central Asian Research,  7(1).

 

        Статті в іноземних періодичних виданнях та фахових виданнях України, які внесені до міжнародних наукометричних баз даних

 

  1. Simkiv L.Ye., Loziak Yu.D. Regional development policies in Ukraine: realities and prospects /L.Ye. Simkiv. Economic processes management. International scientific e-journal. 2015. № 2 (7) URL: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2016_1/2016_1.pdf
  2. Сімків Л.Є. Диспропорції економічного зростання в регіонах України. Регіональна економіка. 2015. № 2 (76). С. 30-36.
  3. Simkiv L., Krupin V. Investment activity in the Ukraine: national and regional dimensions. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, nr 20, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2016. Р. 249-263
  4. Сімків Л.Є. Національні проекти в системі інструментів реалізації регіональної політики економічного зростання. Економіка та суспільство. 2017. №9. С. 792-797. URL: http: economyandsociety.in.ua
  5. Сімків Л.Є. Напрями вдосконалення процесу формування і реалізації національних проектів. Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». 2017. №6. С.105-108
  6. Сімків Л. Є. Теоретичні засади формування організаційно-економічного механізму стимулювання економічного зростання в регіонах. Інфраструктура ринку. 2018. №17. С. 295-299. URL: http://market-infr.od.ua/journals/2018/17_2018_ukr/17_2018.pdf
  7. Сімків Л. Є. Стратегічні пріоритети регіональної економічної політики в контексті детермінант економічного зростання. «Бізнес Інформ». 2019. №3. с.96-101
  8. Сімків Л. Є. Концептуальні основи формування та реалізації регіональної економічної політики. «Бізнес Інформ». 2019. №4. с. 157-162
  9. Сімків Л. Є. Концептуальна модель формування регіональної економічної політики в сучасних умовах. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2019. Том 24 Випуск 2 (75). с.78-82