Степанюк Галина Сергіївна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 
Дисципліни, які викладає Реінжиніринг, фінансовий менеджмент, стратегічний менеджмент
Сфера наукових інтересів Проектування / перепроектування бізнес-процесів на засадах реінжинірингу, корпоративна соціальна відповідальність, ігрофікація та освітні ігри 
Основні праці
  1. Степанюк Г.С., Степанюк О.С. Управління підрядниками у нафтогазовій галузі як фактор екологічної безпеки. Економіка та суспільство : електрон. наук. фахове вид. 2017. №9. С. 655-661. URL: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal-9 
  2. Степанюк Г.С., Степанюк О.С. Формування еколого-економічного механізму управління техногенно небезпечними нафтогазовими підприємствами. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 26-2. С. 34-38. (Фахове видання, Index Copernicus). 
  3. Степанюк Г., В. Бойко Проблеми та особливості еколого-економічної діагностики техногенно небезпечних нафтогазових підприємств. Економіка природокористування і сталий розвиток. 2018. № 3-4 (22-23). С. 76-82. 
  4. Степанюк Г.С., Кушлик О.Ю. Оцінка ефективності соціально-етичного управління виробничими підприємствами. Економіка та суспільство : електрон. наук. фахове вид. 2019. № 20. С. – 390-399. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal-20-1/27-stati-20/2635-stepany...
  5. Вербовська Л.С., Степанюк Г.С., Кушлик О.Ю. Використання методики SWOT-аналізу при розробці стратегії інтернаціоналізації закладів вищої освіти. Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія “Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості”. 2019. №(1). С. – 142-154.
  6. Кушлик О.Ю., Степанюк Г.С. Стратегічне управління: навчальний посібник. Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2018. 236 с. 
  7. Степанюк Г.С. Управлінська технологія еколого-економічного реінжинірингу виробничих процесів техногенно небезпечних нафтогазових підприємств. Стратегічне управління нафтогазовими підприємствами України: технології, механізми та інструменти реалізації : наукова монографія / за заг. ред. проф. Петренка, доц. С.А. Побігуна. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. Р 4. С. 235-249.
  8. Університетський менеджмент: підґрунтя запровадження: монографічна серія : у 4 т. Т.2 / наук. ред. серії Парсяк В.Н. Херсон, Видавничий дім «Гельветика», 2019. Розд. 4.4. гл. IV. С. 219 - 242 с.
Email

gallistep@gmail.com