Стахмич Юлія Станіславівна

Українська
Посада: 
Науковий ступінь: 

 Стахмич Юлія Станіславівна 

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук. У 2015 році у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова захистила кандидатську дисертацію на тему "Комп'ютерне моделювання природної мови (на матеріалі систем програмного забезпечення перекладу)".

 

Основні праці

 

  1. Стахмич Ю. С. Оцінка якості систем Pragma 6.3 Business і Google Translate / Ю. С. Стахмич // Нова філологія : [зб. наук. пр.] / Міністерство освіти і науки України, Запорізький національний університет / [відп. ред. М. В. Воробйова]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – № 65. – С. 246–252.  
 
2. Стахмич Ю. Пареміологічні одиниці у творах Марка Твена : структурно-семантичний аспект [Електронний ресурс] / Стахмич Юлія, Хоминець Юлія // Текст. Контекст. Інтертекст. – 2017. – Випуск 2. – Режим доступу : http://text-intertext.in.ua/pdf/n022017/stakhmych_khomynets_02_2017.pdf
 
 
 
3 Стахмич Ю. С. Методи та способи дослідження моделювання природної мови у системах програмного забезпечення перекладу / Ю. С. Стахмич // Наукові записки. Сер.: «Філологічні науки» : [зб. наук. пр.] / [гол. ред. О. Семенюк]. – Кропивницький : Видавець Лисенко В.Ф., 2017. – Вип. 153. – С. 746–751. - Режим доступу:

 

 

4. Стахмич Ю. С. Оцінка якості сервісу Яндекс.Перекладач в англо-українському напрямку перекладу / Ю. С. Стахмич // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : [зб. наук. пр.] / [укл. І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, О. Ю. Костюк ]. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 64. – Ч. 2. – С. 132–136. - Режим доступу:

 

5. Стахмич Ю. С. Теоретичні засади вивчення моделювання природної мови у комп’ютерній лінгвістиці /  Ю. С. Стахмич // Наукові записки. Сер.: «Філологічні науки» : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. О. Семенюк]. – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2016. – Вип. 144. – С. 225–229.- Режим доступу:

 

6. Стахмич Ю. С. Особливості відтворення пареміологічних одиниць в українських перекладах творів Марка Твена / Ю. С. Стахмич // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – Івано-Франківськ : Видавництво Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2018. – № 4 (48). – С. 327-334.     

 

 

 

7. Стахмич Ю. С. Особливості відтворення метафор в українському перекладі роману М. Зузака «Крадійка книжок» / Х. В. Виксюк, Ю. С. Стахмич // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – Івано-Франківськ : Видавництво Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2018. – № 4 (48). – С. 319-326.   
          
                

8. Стахмич Ю. С. Перекладацькі деформації у художньому перекладі (на матеріалі українського перекладу роману С. Кінга «11/22/63») / Ю. С. Стахмич, В. С. Цвеловська // «Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Філологія». – Випуск 3 (71), 2018. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – С. 122–124.
 

9. Стахмич Ю. С. Термінологічна лексика у книзі Д. Аджемоглу та Дж. А. Робінсона «Чому нації занепадають»: структурно-семантичний аспект / Стахмич Ю. С., Іордан І. В. // «Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Філологія». – Випуск 4 (72), 2018. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – С. 41–44. 

 

10. Стахмич Ю. С. Основи теорії перекладу : конспект лекцій / Ю. С. Стахмич, Г. Д. Малик. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 120 с. 

 

11. Стецик Т. С. Основи зіставного мовознавства : конспект лекцій / Т. С. Стецик, Ю. С. Стахмич. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 140 c.