Станьковська Ірина Мирославівна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 
Дисципліни, які викладає  Управління конкурентоспроможністю, управлінський аналіз, ділове адміністрування: управління якістю
Сфера наукових інтересів

Управління та забезпечення конкурентоспроможності об’єктів та суб’єктів управління, процесний та інтеграційний підходи до управління конкурентоспроможністю, інтелектуалізація процесів управління, сучасні підходи до управління якістю

Список основних праць
  1. Станьковська І. М., Станьковський Т. В. Формування фінансової стратегії управління конкурентоспроможністю підприємств паливно-енергетичного комплексу. Економіка та управління в нафтогазовому комплексі України: актуальні проблеми, реалії та перспективи : монографія / за ред. М. О. Данилюка, А. С. Полянської. Івано-Франківськ, 2017. С. 195–212.
  2. Станьковська І. М. Використання методів управлінського аналізу для діагностики якості складових інтелектуалізованої системи управління конкурентоспроможністю підприємств нафтогазової галузі. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2016. Вип. 12. Т. 1. С. 67–72.
  3. Станьковська І. М., Хомішак І. Критерії забезпечення конкурентоспроможності на енергоринку України в рамках Європейського співробітництва. Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law : collection of international scientific papers : in 2 parts. Part 2. Chernihiv : CNUT, 2016. P. 175–177.
  4. Станьковська І. М. Теоретичні та прикладні засади управління якістю виробництва та надання послуг підприємствами ПЕК для забезпечення їх конкурентоспроможності. Вісник Одеського національного університету. 2016. Вип. 4. Т. 21. С. 109–113.
  5. Станьковська І. М., Костишин І. Позиціювання підприємств на засадах STP-концепції та «методу співучасті» з метою забезпечення їх конкурентоспроможності. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 9. С. 423–430.
  6. Станьковська І. М. Адміністративні важелі в реалізації функціональних стратегій управління конкурентоспроможністю. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал. 2017. Вип. 13. Т.1. С. 88–95.
  7. Станьковська І. М. Cучасні тенденції управління конкурентоспроможністю та якістю на засадах TQM. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал. 2018. Вип. 14. Т. 1. С. 106–111.
  8. Chuiko M. M., Vytvytska I.M., Stankovska O. M. Quality control of surfactants for oil and gas extraction. Journal of Hydrocarbon Power Engineering. 2017. Vol. 4. Issue 1. P. 43–48.
  9. Станьковська І. М. Сучасні методи управління конкурентним потенціалом територій. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 25. С. 144–149.
  10. Станьковська І. М. Станьковський Т. В. Модель стратегічного управління конкурентоспроможністю на засадах процесного підходу та TQM. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 39. С. 144–149.
Email