Середюк Орест Євгенович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Закінчив в 1975 р. Івано-Франківський інститу нафти і газу за спеціальністю “Автоматизація і комплексна механізація хіміко-технологічних процесів”. Захистив у 1990р. в Каунаському технологічному університеті (Литва) канди-датську дисертацію за спеціальністю 05.11.01 на тему: “Випробувальна витрато-вимірювальна установка зі стабілізацією тиску під дзвоном”. Опублікував понад 150 наукових праць, у тому числі 30 авторських свідоцтв СРСР і патентів України. Нагороджений значком “Творець” Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України.Докторську дисертацію за спеціальністю 05.01.02 захистив в університеті Львівська політехніка в 2009 р.

На даний час викладає такі дисципліни:

1) електричні, магнітні та електромагнітні види контролю;
2) обробка сигналів в інтроскопії;
3) фізичні основи неруйнівного контролю;
4) основи кваліметрії та управління якістю;
5) прилади неруйнівного контролю і технічної діагностики;
6) науково-дослідна робота студентів;
7) контроль складу газорідинних потоків;
8 ) облік газу в системах газопостачання;
Проф. Середюк О.Є є також науковим керівником аспірантури за спеціальністю 05.11.01- “Прилади і методи вимірювання механічних величин”.
Наукове спрямування — метрологічне забезпечення витратомірів і лічильників природного газу

Список профільних праць

1 Середюк О.Є. Теоретичні засади застосування напірного витратоміра для визначення енергетичної цінності природного газу /О.Є. Середюк, В.В. Малісевич // Метрологія та прилади, 2014. – № 5. – С. 38-47. (міжнародна наукометрична база Index Copernicus).

2 Chekhovskyi S. Calculation of natural gas adjusted for its energy parameters / S.Chekhovskyi, O.Serediuk, V.Romaniv, V.Malisevych // Prace Naucowe Instytutu Nafty i Gazu Panstwowego Instytutu Badawczego. – Krakow (Польща). – 2014. – № 194. – P.191-200. (міжнародна наукометрична база Index Copernicus).

3 Serediuk O. Investigation of the metrological characteristics of the natural gas flow rate standard based on variable pressure drop flowmeter / Orest Serediuk, Vitaliy Malisevych, Zygmunt Warsza // 11th IMEKO TC14 Symposium on Laser Metrology for Precision Measurement and Inspection in Industry (LMPMI 2014), 3-5 September 2014, Tsukuba (Японія). – Curran Associates, Inc. / www.proceedings.com. – 2014. – P. 269-273. (міжнародна наукометрична база Scopus).

4 Малісевич В.В. Експериментальні дослідження термоанемометричного витратоміра при обліку природного газу за його енергетичною цінністю / В.В. Малісевич, О.Є. Середюк // Методи та прилади контролю якості. – 2014. – № 2 (33). – С. 78-85.

5 Seredyuk O. Budowa, analiza i ocena niepevnosci pomiarow zestawu kalibracijnego do spraudzania gazonierzy u uzitkownika / O. Seredyuk, A. Vynnychuk, L. Vitvitskiy, Z. Warsza // Pomiary Automatyka Kontrola. (Польща) – 2012. – №1 (vol.58). – P.9-14.  (міжнародна наукометрична база Index Copernicus)

6 Середюк О.Е. Метрологическая модель измерения энергетической ценности природного газа с использованием  расходомеров переменного перепада давления / О.Е.Середюк, В.В. Малисевич, Д.О.Середюк,  Н.Н. Малисевич // Системи обробки інформації: Метрологія, інформаційно-вимірювальні технології та системи: збірник наукових праць.- 2016. . – Вип.6 (143).  –  С.139  – 142.

7 Середюк О.Є. Методологія визначення метрологічних характеристик програмного забезпечення еталонів одиниці об’єму газу/ О.Є.Середюк,М.В.Кузь //Вісник націон. техн.ун-ту «Харківський політехнічний інститут». Серія «Автоматика та приладобудування». – 2012. – Вип.37. – С.60–71.

8 Середюк О.Є. Застосування нової метрологічної характе-ристики “середньозважена додаткова похибка” для підвищення точності обліку природного газу /О.Є.Середюк, А.Г.Винничук, Я.М.Власюк //  Український метрологічний журнал. – 2010. - №3. - С.58-63.

9 Середюк О.Є. Дослідження похибок і невизначеності вимірювань для ділянок з паралельно встановленими засобами обліку  природного газу / О.Є.Середюк// Метрологія та прилади.– 2011. - №6. - С.42-47.

10. Середюк О. Експериментальні дослідження вузлів обліку природного газу різних принципів дії / О. Середюк, Т. Лютенко// Метрологія та прилади. – 2015. - №3. - С.51-56.

11. Середюк О.Е. Сличение узлов учета природного газа разных принципов действия на реальной среде / О.Е. Середюк, А.И. Компан, Т.В. Лютенко и др.// Метрология и приборостроение (Білорусь). – 2016. - №4. - С.22-26.

12. Пат. 97074 С2 Україна, МПК (2006.01) G 01 F 1/66. Ультразвуковий фазово-імпульсний витратомір / Середюк О.Є., Лютак З.П., Малісевич В.В.; заявники і патентовласники Середюк О.Є., Лютак З.П., Малісевич В.В. – № а201104611; заявл. 14.04.2011; опубл. 26.12.2011, Бюл. № 24

13. Пат. 99887 С2 Україна, МПК (2012.01) G 01 F 1/00. Парціальний витратомір / Середюк О.Є., Малісевич В.В. ; заявники і патентовласники Середюк О.Є., Малісевич В.В. – № а201114278; заявл. 02.12.11; опубл. 10.10.12, Бюл. № 19.

14. Пат. 112737 С2 Україна, МПК  G 01 N 25/20 (2006.01). Спосіб експрес-визначення теплоти згорання природного газу / Середюк О.Є., Лютенко Т.В., Малісевич Н.М.; заявники і патентовласники Середюк О.Є., Лютенко Т.В.  Малісевич Н.М. – № а201512215; заявл. 09.12.15; опубл. 10.10.16, Бюл. № 19.

15 Пат. 113495 U Україна, МПК (2016.01) G 01 F 25/00. Комплексний пристрій для бездемонтажного діагностуванняч та перевірки побутових лічильників газу / Середюк О.Є., Лютенко Т.В.; заявники і патентовласники Середюк О.Є., Лютенко Т.В. – № u 2016 08707; заявл. 10.08.2016; опубл. 25.01.2017, Бюл. № 2.