Середюк Марія Дмитрівна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 
Телефон: 72-71-39
E-mail: seredjuk@nung.edu.ua

        

     Середюк Марія Дмитрівна — завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор.

     Народилася 7 травня 1949 р. у м. Івано-Франківську. В 1971 р., після закінчення з відзнакою Івано-Франківського інституту нафти і газу за спеціальністю «Проектування та експлуатація газонафтопроводів, газосховищ та нафтобаз», була рекомендована до вступу в аспірантуру цього ж інституту. У 1974 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Дослідження сумішоутворення нафтопродуктів при їх послідовному перекачуванні з рідинними роздільними пробками».

    З 1975 р. М. Д. Середюк працює на кафедрі транспорту і зберігання нафти і газу: спочатку — на посаді асистента, згодом — доцента, а з 1982 р. — завідувача кафедри. Впродовж своєї сорокарічної педагогічної діяльності розробила і забезпечувала викладання понад десяти фахових дисциплін, що відіграють вирішальну роль у формуванні висококваліфікованих фахівців з питань проектування та експлуатації газонафтопроводів і газонафтосховищ.

     У 1996 р. захистила докторську дисертацію на тему «Методологічні основи проектування та експлуатації нафтопродуктопровідних систем України», у 1997 р. їй було присвоєно вчене звання професора.

     Є автором понад 200 праць, серед яких — монографія «Проектування та експлуатація нафтопродуктопроводів», підручник «Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів», «Довідник з газопостачання населених пунктів України», вісім навчальних посібників.

     Напрям наукової роботи проф. М. Д. Середюк — розроблення наукових основ проектування та експлуатації нафтогазопровідних систем складної конфігурації. Результати її наукової роботи широко впроваджені у виробництво. Під керівництвом Марії Дмитрівни захищено сім кандидатських дисертацій. За успіхи у педагогічній та науковій роботі, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів у 2007 р. була нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

     Під керівництвом Середюк М. Д. здобули науковий ступінь:

  • Люта Наталія Вікторівна, кандидат технічних наук, 2003;
  • Болонний Василь Тарасович, кандидат технічних наук, 2006;
  • Пилипів Любомир Дмитрович, кандидат технічних наук, 2007;
  • Яновський Сергій Романович, кандидат технічних наук, 2010;
  • Фик Михайло Ілліч, кандидат технічних наук, 2010;
  • Ксенин Андрій Іванович, кандидат технічних наук, 2012;
  • Григорський Станіслав Ярославович, кандидат технічних наук, 2015.