Савчин Ірина Зіновіївна

Українська
Посада: 
Науковий ступінь: 

Дисципліни, які викладає:

макроекономіка; національна та регіональна економіка

Сфера наукових інтересів:

оцінювання та аналізування конвергенції в економічному розвитку регіонів України

E-mail: 

uv@nung.edu.ua

Основні праці:
 1. Савчин І.З. Романко О.П. Внутрішнє і зовнішнє середовище впливу на економічну стійкість нафтогазових підприємств. Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаїв. Вип.8. 2015. С. 598-602.
 2. Благун І. С., Савчин І. З. Умови та інструменти структурних змін в економіці регіону. Моделювання регіональної економіки. 2015. №2(26). С. 383-395.
 3.  Савчин І.З  Забезпечення фінансової стійкості нафтогазових підприємств в Україні. Науковий вісник одеського національного економічного університету: Зб. наук. праць. Одеса, 2016. Вип.3. С. 86-91.
 4. Савчин І.З. Аналіз і оцінка економічної стійкості підприємств нафтогазової галузі. Науковий вісник УжНУ. Серія „Економіка”. Вип. 7.Ужгород, 2016. С. 54-58.
 5. Савчин І. З Дефініція категорії «регіон» та дослідження типології регіонів. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. Херсон. 2016.  №23(1). С.120-127.  
 6.  Благун І.С., Савчин І.З. Концепція конвергентного розвитку регіонів України. Бізнес Інформ. 2016. № 11. С. 92-97.
 7.  Савчин І.З. Концепції та теорії регіонального розвитку в контексті взаємовідносин «регіон-країна». Український журнал прикладної економіки. 2016. № 4. С. 101-108.
 8. Савчин І. З. Роль чинників розвитку у стимулюванні економічних процесів регіонів. Моделювання регіональної економіки. 2016. 2(28). С. 154-164
 9. Савчин І.З. Конвергенція, дивергенція і бар’єри економічного розвитку регіонів України.  Моделювання регіональної економіки. 2017. 1(29). С. 93-102.
 10. Blahun І., Savchyn I. Detection method of interdependences between  dynamics of economic development indicators at regional and national levels. European Journal of Economics and Management. 2017. №3. P. 47–56.
 11. Савчин І. З. Теоретичні та прикладні аспекти фінансової та економічної стійкості підприємств нафтогазової галузі. Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку соціально-економічних систем в контексті підвищення енергетичної безпеки України: колективна монографія / за ред. Дзьоби О. Г., Сімків Л. Є., Кафки С. М. Івано-Франківськ, 2017. С. 168-185.
 12. Савчин І.З. Аналіз показників чисельності, структури та зайнятості населення в економічному розвитку регіонів України.  Бізнес Інформ. 2018. № 9. С. 54-61.
 13. Савчин І.З. Проблеми конвергенції та дивергенції економічного  розвитку регіонів України. Моделювання регіональної економіки. 2018. 2(32). С. 80-86.
 14. Савчин І. З.,  Царева О. С. Огляд інтернет-комунікацій як одного з аспектів конвергентного розвитку регіонів України. Прикарпатський вісник НТШ. 2018. Вип.2. С. 210-217
 15. Romanko O., Savchyn I., Kritsak Y., Danyleichuk R. & Kis S. (2019). Ensuring the effectiveness increase of regional competitiveness management based on the usage of innovation and investment activities indexes.Management Science Letters , 9(7), 1119-1130 (ISSN 1923-9343 (Online) - ISSN 1923-9335 (Print)) Scopus
 16. Савчин І.З. Умови і інструменти підвищення ефективності політики економічного розвитку регіонів  Причорноморський науковий журнал. Вип 40. 2019. С. 166-172.
 17. Савчин І.З. Окреслення шляхів підвищення ефективності аналізування ефективності методики формування політики економічного розвитку регіонів. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Випуск 2(17) . 2019. С.146-152.