Савчин Надія Богданівна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Савчин Надія Богданівна 

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук. У 2012 р. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила кандидатську дисертацію на тему: “Рецепція російської літератури у творчості Григора Тютюнника”.

Основні праці

 

1. Савчин Н. Б. Твори Григора Тютюнника на сторінках російської періодики / Савчин Н. Б. // Український інформаційний простір: науковий журнал Інституту міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв /   Гол. редактор М. С. Тимошик.- Число 3.- К.:КНУКіМ, 2014. – С. 156-163. - Режим доступу:

2. Савчин Н. Б. Григір Тютюнника / Савчин Н. Б. // Альма матер Історія української літератури ХХ – поч.  ХХІ ст. Навчальний посібник. Київ «Академвидав», 2014. С. 258-269. - Режим доступу:

 

3. Савчин Н. Б. Літературно-критична діяльність Миколи Ушакова  / Н. Б.Савчин // Науковий вісник Одеського Міжнародного гуманітарного університету. – Серія «Філологія». – 2015. – № 14.  – С. 41 – 46. - Режим доступу: 

4. Савчин Н. Б. Новелістика Григора Тютюнника в інтертекстуальних зв’язках із творчістю Льва Толстого [Електронний ресурс] / Н. Б. Савчин // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. - 2014. - Вип. 13. - С. 40-42. - Режим доступу: 

5. Савчин Н. Б. Творчість Романа Андріяшика в рецепції радянської критики [Електронний ресурс] / Н. Б. Савчин // Одеський лінгвістичний вісник. - 2015. - Вип. 5(2). - С. 129-132. - Режим доступу: 

6. Савчин Н. Б. Сюжетно-образна структура оповідань і новел Михася Ткача [Електронний ресурс] / Н. Б. Савчин // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . - 2014. - Вип. 3. - С. 263-267. - Режим доступу: 

7. Савчин Н. Б. Порівняльна граматика української та англійської мов : конспект лекцій / Н. Б. Савчин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 127 с.

 

 

8. Романенко Н. В. Літературна компаративістика у перекладознавчому аспекті : курс лекцій / Н. В. Романенко, О. В. Когут, Н. Б. Савчин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 97 с. 

 

 

9. Савчин Н. Б. Зіставна лексикологія: конспект лекцій / Н. Б. Савчин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 123 с.

 

 
10. Савчин Н. Б. Стилістика ОІМ: конспект лекцій / Н. Б. Савчин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 92 с.