Ріщук Лілія Іванівна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 
Дисципліни, які викладає Менеджмент, управління ризиками, організація і планування виробництва
Сфера наукових інтересів Менеджмент підприємницької діяльності, управління ризиками в організаціях
Основні праці
  1. Ріщук Л. І., Тараєвська Л. С. До питання доцільності і ідентифікації ризиків та використання елементів стратегічного планування у закладах вищої освіти України. Вчені записки Таврійського національного університету ім. Вернадського. 2019. № 2. С. 149–153.

  2. Ріщук Л. І.  Проблеми та особливості розвитку малого та середнього підприємництва в Івано-Франківській області. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Науковий збірник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. 2018. Вип. 14. Т. 1. С. 113–118.

  3. Ріщук Л. І., Микитюк Н. Є. Організація системи управління ризиками на промислових підприємствах. Глобальні і національні проблеми економіки. 2018. № 23. С. 296–300.

  4. Ріщук Л. І., Тараєвська Л. І. Екологічна складова інтегрованого внутрішнього ризику організації. Вісник Прикарпатського університету. 2017. Вип. 12. С. 55–61.

  5. Ріщук Л. І. Методичний підхід до оцінки внутрішніх ризиків підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 16. С. 442–447. URL: http://www.global-national.in.ua/issue-16-2017 (дата звернення: 08.02.2020).

  6. Ріщук Л. І. Формування програми ризик-менеджменту для нафтопереробного підприємства. Економіка та суспільство. 2016. Вип. 2. С. 351–357.

Email

rishchuk.l@gmail.com