Романко Ольга Петрівна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Дисципліни, які викладає:

політична економія; економічна теорія

Сфера наукових інтересів:

планування; забезпечення та формування конкурентоспроможності нафтогазових підприємств України

E-mail: 

uv@nung.edu.ua

Основні праці:
 1. Романко О.П. Поняття конкурентоспроможності регіону та його ознаки. Ефективна економіка. 2015. № 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_3_15
 2. Романко О.П. Сучасні конкурентні переваги конкурентоспроможності регіону. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. №10. С. 609-613. URL: http://global-national.in.ua/issue-10-2016/18-vipusk-10-kviten-2016-r/1956 - romanko-o-p-suchasni - konkurentni- perevagi- konkurento
 3. Романко О.П. Управлінська інфраструктура регіону інноваційно – інвестиційного орієнтування. Ефективна економіка. 2017. Вип. № 6.
 4. Романко О.П. Управління конкурентоспроможністю регіонами: види за часом. Virtus. Scientific Journal. 2017. № 17 С.266-269. URL: http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal17.pdf
 5. Романко О.П. Понятійний апарат категорій інвестування на регіональному рівні. Virtus. Scientific Journal. № 22/ 2018. С. 194-198.
 6. Романко О.П. Технологія управління конкурентоспроможність регіону. Ефективна економіка. 2018. №3.
 7. Романко О.П. Методи та способи здійснення оцінки конкурентоспроможності регіону: світова практика і український досвід. Економіка та держава. 2018. № 4. С. 42-45.
 8. Романко О.П. Опорна характеристика політики підвищення конкурентоспроможності регіону. Інфраструктура ринку. 2018. Вип №24.  С.304-308.
 9. Романко О.П. Розроблення рекомендацій з активізації інноваційно – інвестиційної діяльності регіону. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2019 Том 24, Вип. №1 (74).  С. 100-110.
 10. Романко О.П. Політика підвищення конкурентоспроможності регіону: оцінка, перспективи. Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління». 2019. Вип. 3 (25). С. 73-77.
 11. Романко О.П. Формування стратегії ефективного управління конкурентоспроможністю регіону. Науково-практичний журнал: "Причорноморські економічні студії" 2019. Вип. 38. С. 111-120.
 12. Романко О.П. Розроблення політики активізації інноваційно-інвестиційної діяльності регіону. «Бізнес Інформ». 2019.  Вип. 8.  С. 93-77.
 13. Романко О.П. Механізми підвищення конкурентоспроможності регіону в умовах реформи з децентралізації влади в Україні. Науковий вісник ХДУ. Серія «Економічні науки». Вип №3. С. 103-109.
 14. Романко О.П. Причинно-наслідкові звязки між показниками інноваційно-інвестиційної діяльності регіону. «Бізнес Інформ». 2019. Вип № 3.  С. 129-135.
 15. Романко О.П., Боднарук І.Р. Вплив інноваційно-інвестиційної діяльності на регіональну конкурентоспроможність. «Бізнес Інформ». 2019.  Вип. №14. С. 103-111.
 16. Романко О.П. Формування стратегії ефективного управління конкурентоспроможності регіону. Причорноморські економічні студії. Вип. 39-2. 2019. С. 48-51.
 17. Романко О.П. Розробка політики активації інноваційно-інвестиційної діяльності регіону. «Бізнес Інформ». 2019. Вип. №8. С. 93-97.
 18. Романко О.П. Діагностування впливу економічних чинників на конкурентоспроможність національного господарства. Електронний науковий фаховий журнал: «Східна Європа: економіка, бізнес та управління». 2020. Вип. 1(24).
 19. Романко О.П. Наскрізний аналіз заходів підвищення конкурентоспроможності інноваційно-інвестиційної діяльності. «Бізнес Інформ». 2020. Вип. №1. С.110-112

​           Статті в іноземних виданнях:

 1. Romanko O.P., Savchyn I.Z., Kritsak Y.O., Danyleichuk R.B. and Kis S.Y. Ensuring the effectiveness increase of regional competitiveness management based on the usage of innovation and investment activities indexes. Contents lists available at Growing Science Management Science Letters. Pages: 1119-1130 (Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, SCOPUS.) URL: http://www.growingscience.com/msl/Vol9/ msl_2019_83.pdf.
 2. Romanko O.P., Savina N.B. Information technology for evaluation of innovation indicators influence and investment activity on competitiveness of the region/ Selected papers «Proceeding of SPIE-2019 – Photonics-ODS”. SCOPUS.
 3. Romanko O.P., Savina N.B. Voronenko M.О., Zhorova I.Y., Wójcik W.W, Lytvynenko V. I. The use of static Bayesian networks for situational modeling of national economy competitiveness. IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory (ATIT). 2019. SCOPUS.
 4. Romanko O.P., Savina N.B., Pavlov S., Lytvynenko V. Modern management of national competitiveness. Informatyka automatyka pomiary w gospodarce i ochronie srodowiska. 2019. Pages: 68-71.