Рачкевич Руслан Володимирович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Освіта 

Закінчив у 2001 році Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу за спеціальністю "Прилади і системи неруйнівного контролю".

2006 року у ІФНТУНГ захистив дисертацію на звання кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.12 Машини нафтової та газової промисловості на тему "Вдосконалення методів прогнозування довговічності бурильної колони в ускладнених умовах буріння свердловин".

Звання доцента отримано у 2010 році

Наукові інтереси та досягнення

Напружено-деформований стан і втомна довговічність колон бурильних і насосно-компресорних труб у свердлоинах із геометричними недосконалостями та просторово-викривленими осями.

За результами досліджень опубліковано 47 наукових праць серед яких 2 статті у виданнях, що входять до міжнародної науково-метричної бази Scopus та 3 патенти на винаходи.

Навчальний процес

Рачкевич Руслан Володимирович здійснює викладання дисциплін "Інженерна механіка", "Прикладна механіка", "Основи проектування машин і механізмів" для студентів спеціальностей 185 "Нафтогазова інженерія та технології"  152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" та 184 "Гірництво".

Навчальна та методична література

Рачкевич Руслан Володимирович  є автором одного підручника та 3 методичних вказівок

Контакти

ruslanvr79@gmail.com