Приходько Микола Миколайович

Українська
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу (2001 р.) за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» та здобув кваліфікацію інженера-еколога. З 2001 по 2004 рік – навчався в аспірантурі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. З 2010 по 2012 – навчався в докторантурі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. У 2005 році захистив кандидатську дисертацію у Львівському національному університеті імені Івана Франка на тему «Оцінка антропогенного впливу на природне середовище та обгрунтування геоекологічних засад раціонального природокористування в Івано-Франківській області». У 2006 році присуджено науковий ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів. У 2013 році захистив докторську дисертацію у Львівському національному університеті імені Івана Франка на тему «Екологічна безпека природних і антропогенно модифікованих геоситем», а у 2014 році присуджено науковий ступінь доктора географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів.

Робота: З 2001 році працював на посаді фахівця ІІІ категорії Науково-дослідного інституту екологічної безпеки та природних ресурсів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. В цьому ж році переведений на посаду стажиста-дослідника. З 2004 по 2006 рр. – асистент кафедри екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. З 2006 по 2014 рр. – доцент кафедри екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. З 2014 по теперішній час – завідувач кафедри землевпорядкування та кадастру Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Дисципліни: Управління земельними ресурсами, Ландшафтний землеустрій.

Напрями наукової діяльності: Наукові інтереси пов’язані з проблемами екологічної безпеки геосистем, збалансованим ресурсокористуванням, збереженням біотичного і ландшафтного різноманіття, проектуванням і конструюванням екологічно безпечних геосистем, розробкою геоінформаційних систем, моніторингом навколишнього середовища.

Кількість наукових та навчально-методичних праць, основні праці: Опубліковано 132 праці, з них 119 наукових (61 у фахових виданнях, 8 монографій) та 13 навчально-методичних.

Основні праці:

  1. Приходько М.М., Приходько М.М. (молодший). Управління природними ресурсами і природоохоронною діяльністю. Монографія. Івано-Франківськ: Фоліант, 2004. – 820 с.
  2. Приходько М.М. Регіональні геоекологічні дослідження і раціональне природокористування (на прикладі Івано-Франківської області). Монографія. – Івано-Франківськ, «Фоліант», 2006. – 245 с.
  3. Приходько М.М., Приходько Н.Ф., Пісоцький В.П., Фреїк Б.М., Мовчан Я.І., Карамушка В.І., Мовчан Н.В. Наукові основи басейнового управління природними ресурсами (на прикладі річки Гнила Липа). Монографія за редакцією М.М. Приходька. – Івано-Франківськ, 2006 – 270 с.
  4. Приходько М.М., Карамушка В.І., Приходько М.М. (старш.) та ін. Біотичне та ландшафтне різноманіття басейну р. Гнила Липа (стан і планування збереження, невиснажливого використання та відтворення). Монографія. За редакцією М.М. Приходька. – Івано-Франківськ, 2009. – 220 с.
  5. Приходько М.М. Екомережа та екобезпека (на прикладі Івано-Франківської області). Монографія / М.М. Приходько. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2009. – 200 с.
  6. Приходько М.М. Фоновий моніторинг навколишнього природного середовища / М.М. Приходько, М.М. Приходько (старший), Я.О. Адаменко [та ін.] – Івано-Франківськ: Фоліант, 2010. – 324 с.
  7. Приходько М. М. Екологічна безпека природних і антропогенно модифікованих геосистем : монографія / М. М. Приходько. – К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2013. – 201 с.

Міжнародна діяльність (участь у проектах, грантах…): 1) проект TACIS «Вдосконалення транскордонної системи збереження природи Верховини» (2001 – 2003 рр.), фінансування ЄС; 2) Румунсько-український проект: «Румунсько-Українська транскордонна мережа – Проект управління ділянками, забрудненими нафтопродуктами» (2012-2014), грант ЄС.

Інші здобутки: У 2011 році став лауреатом щорічної премії голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та голови Івано-Франківської обласної ради у номінації «Молодий вчений року».