Попович Василь Ярославович

Українська
Науковий ступінь: 

Освіта 

Закінчив у 1990 році Івано-Франківський інститут нафти і газу і отримав спеціальність інженер-механік.

2015 році захистив дисертацію на звання кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.12 Машини нафтової та газової промисловості на тему "Підвищення ефективності експлуатації верстатів-гойдалок".

Наукові інтереси та досягнення

  • Дослідження експлуатації верстатів гойдалок

За результатами досліджень опубліковано 12 наукових праць, серед яких 2 патенти. 

Навчальний процес

Попович Василь Ярославович здійснює викладання дисциплін "Теорія механізмів і машин", "Механіка машин", "Деталі машин" та "Основи проектування машин і механізмів" для студентів спеціальностей 131 "Прикладна механіка", 184 "Гірництво" та 185 "Нафтогазова інженерія та технології".

Навчальна та методична література

Попович Василь Ярославович  є автором трьох підручників, а також 3 методичних рекомендацій.

Контакти