Поліщук Лариса Клавдіївна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Доцент кафедри архітектури та містобудування

Освіта:

2008 - Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 30.10.2008 р. присвоєно вчене звання доцента (атестат доцента 12 ДЦ020339)

2004 - Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 14.01.2004 р. присвоєно науковий ступінь кандидата архітектури зі спеціальності теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури (Диплом кандидата наук ДК № 021758)

2003захист кандидатської дисертації

2002 – 2003 – здобувач НДІ теорії та історії архітектури і містобудування у м. Київ (теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури)

1999 – 2002 – Аспірантка Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (мистецтвознавство)

1985 – отримала диплом спеціаліста за спеціальністю - архітектура (ЛВ № 364195) у Київському державному художньому інституті (НАОМА)

Професійний досвід:

З 2018 р. до цього часу – завідувач проектно-вишукувального відділу 

КП «Простір інноваційних креацій «Палац» (за сумісництвом).

 

З 2006 р. до цього часу – доцент кафедри архітектури та містобудування Інституту архітектури, будівництва та енергетики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

 З 1990 р. до 2006 р. – викладач, доцент художньо-графічного факультету Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника.

Навчальна діяльність. Викладає дисципліни:

 • Теорія та критика архітектури
 • Методологія науково-проектного процесу збереження історичного міста
 • Архітектурне проектування житла малої поверхні
 • Архітектурна композиція, графіка, макетування
 • Основи реконструкції і реставрації будівель та споруд
 • Практикум з архітектурного проектування

Наукова діяльність:

 • Кандидатська дисертація на тему: Сецесія в архітектурі Станіславова кінця XIX початку  XX століття;
 • Є автором близько 50 наукових публікацій:

Вибрані публікації:

 1. Поліщук Л.К., Федунків З.Б. Містобудівна спадщина історичного міста Михальче ХVII – ХVIII ст. // Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції. Збірник наукових праць. – Книга 3. – Полтава, 2019. – С. 76 – 82.
 2.  Атлас українських історичних міст. ‒ Том 2: ГАЛИЧ / Наук. ред. М. Капраль; Автори: М. Бігун, М. Капраль, В. Козелківський, І. Креховецький, Ю Лукомський, В. Петрик, Л. Поліщук, А. Стасюк, Т. Ткачук, З. Федунків, А. Фелонюк, А. Фіголь, А. Чемеринський, С. Ямелинець. ‒ Львів, 2018. ‒ 54 сторінки текстової частини, 11 листів з планами та картами, 7 ‒ з картами-реконструкціями, 8 ‒ з видами міста
 3. Поліщук Л.К., Федунків З.Б. До питання охорони, збереження і використання об’єктів фортифікаційної спадщини історичної Галицької землі. -  Проблеми розвитку міського середовища: Наук.-техн. збірник / - К.: ЦП «Компринт», 2017. – Вип. 3(19). –  С.140–151
 4. Larysa Polishchuk, Zoriana Lukomska, Halyna Lukomska. Adaptation of Valuable Historical Resort Buildings, Situated in Hutsul Region, to Spa Function. - Architecture in the Forming of Cities’ Culture: Monograph of Faculty of Architecture of Wroclaw University of Technology – Wroclaw: Wrocławskie Wydawnictwo Oswiatowe, 2016, - s. 125 – 138.
 5. Поліщук Л., Лукомська З.. Генеза історичних містобудівних комплексів Івано-Франківської області XVII – XVIII ст. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М. М. Дьомін. – К., КНУБА, 2016. – Вип. 43: в 2-х частинах. – Ч. 2. – 436 с. – С. 159-171
 6. Поліщук Л.К., Лукомська З.В. Особливості містобудівного розвитку історичного міста Почаєва  Архітектурний вісник КНУБА: Наук. збірник. – К.: Кнуба, 2016. – Вип. 1. – С. 197 - 204
 7. Поліщук Л.К. Історична об’ємно-розпланувальна структура міста Галича XVI – XVIII  ст. // Галич. Збірник наукових праць. – Вип. 1. – Івано-Франківськ:  Лілея НВ, 2016. – С. 87 – 102.
 8.  Звід пам’яток Івано-Франківської області. Івано-Франківськ і села селищної ради. / Р. Гандзюк, І Бондарев, Л. Поліщук, М. Головатий, З. Федунків та ін. / Книга перша. Пам’ятки археології, історії та мистецтва. – Смт. Делятин. – Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2016. – 383 с.
 9. Polishchuk L. Disclosure of the value of urban heritage in the Western Ukraine as a way to its preservation / Z. Lukomska, L. Polishchuk, H. Lukomska // Czasopismo techniczne. Architektura. – Zeszyt 7-А. – № 10. – Kraków, 2015. – S. 39 – 50
 10. Поліщук Л.К. Місто-фортеця Богородчани / Л.К. Поліщук, А Савчук // Проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій. Зб. наук. праць. Число 7. – Львів: Видавництво Растр. – 7, 2015. – С. 221 – 232
 11. Звід пам’яток Івано-Франківської області. Надвірнянський район / П. Арсенич, Г. Буженко, Л. Поліщук та ін. Енциклопедичне видання: у 2 кн.  Книга друга. – Смт. Делятин. – Івано-Франківськ: Лілея НВ,  2015. – 111 с.
 12. Поліщук Л. Стильові особливості курортно-рекреаційної архітектури в регіоні гірського Пруту на Гуцульщині міжвоєнного періоду (1920-1930-ті рр.) // Етнодизайн: європейський вектор розвитку і національний контекст. Збірник наукових праць. – Кн. 3. – Полтава: ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2015. – 577 с. – С. 120 – 124
 13. Polishchuk L. /  Zoriana Lukomska, Larysa Polishchuk, Halyna Lukomska, Role of architectural theories in transformation of the historic environment // Architecture confrontation with the past, Monograph of Faculty of Architecture of Wroclaw university of Technology, Wroclaw: Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe ATLA2, 2014., 131 – 145 s. ISBN 978-83-65071-00-2
 14. Поліщук Л.К. / Чубінський Я., Василишин Я.В., Поліщук Л.К., Лукомська З.В., Новицька О.Р., Веркалець І.М. / Курортно-рекреаційна спадщина Карпатського регіону в архітектурній освіті. Міжнародний українсько-польський науково-дослідний проект 2009 – 2013 - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 175 с.
 15. Поліщук Л.К. / Л. Поліщук, З. Федунків, В. Нагірний // Городище княжої доби Чернелиця IV: результати попередніх досліджень // Княжа доба: історія і культура / Національна академія наук України. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2014. – Вип. 8. – 418 с. – С. 225 – 234.
 16. Поліщук Л.К. Архітектурно-парковий ансамбль Палац Кшечуновичів у Більшівцях // Краєзнавець Прикарпаття. Регіональний науково-методичний альманах. – №21. – січень – червень 2013. – С. 26 – 27.
 17. Звід пам’яток Івано-Франківської області. Надвірнянський район / Р. Гандзюк, Л. Поліщук, З. Федунків, М. Головатий та ін. – Енциклопедичне видання: у 2 кн. Книга перша. – Місто Надвірна. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2012. – 132 с.
 18. Поліщук Л. Об’ємно-планувальна характеристика Галицького замку за планом інженера А. Гегерштайна / Замки України: дослідження, збереження, використання / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Галич, 2011. – С. 98 – 105.
 19. Поліщук Л. Оборонні мотиви в архітектурі Станіславова / Станіславівська фортеця // Збірник статей. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 64 -91
 20. Поліщук Л. Споруди резиденції Потоцьких / Станіславівська фортеця // Збірник статей. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 24-31. (у співавторстві)
 21. Структурний аналіз особняків м. Станіславова періоду сецесії /Проблемы теории и истории архитектуры Украины // Сборник научных трудов. – В. 9. – Одесса, 2009. –  С. 174 – 194

Методичні матеріали:

 1. Поліщук Л.К. Теорія архітектурного формоутворення. Критика архітектури: методичні вказівки. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 75 с.
 2. Поліщук Л.К. / Лукомська З.В., Поліщук Л.К./ Реконструкція та модернізація архітектурних комплексів. Концепція реконструкції та модернізації кварталу Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 39 с.
 3. Поліщук Л. К. Основи об'ємно-просторової композиції : метод. посібник. Ч. 1 / Л. К. Поліщук, І. О. Родіна, О. Р. Новицька. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 100 с.
 4. Поліщук Л.К. / Лукомська З.В., Скрипин Т.В., Поліщук Л.К., Василишин Я.В., Козак О.Н./ Архітектурне проектування. Ч.І: методичні рекомендації. Ч.I. – Івано-Франківськ: Факел, 2009. – 46 с.
 5. Поліщук Л.К., Скрипин Т.В., Василишин Я.В., Лукомська З.В., Козак О.Н./ Архітектурне проектування. Індивідуальний житловий будинок. Ч. ІІ: методичні рекомендації. Ч.IІ. – Івано-Франківськ: Факел, 2009. – 45 с..
 6. Поліщук Л.К. / Скрипин Т.В., Поліщук Л.К., Василишин Я.В., Лукомська З.В., Козак О.Н./ Архітектурне проектування. Рекреаційні споруди та комплекси: методичні рекомендації. Ч.IІІ. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009. – 46 с.

Тези конференцій

 1. Поліщук Л.К. Традиційна культура гірських курортних місцевостей та її вплив на формування оздоровчо-рекреаційної архітектури кінця ХІХ – початку ХХ ст. / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції Прикладні науково-технічні дослідження. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2019. – С. 189 – 191.
 2. Поліщук Л.К. Тенденції модернізації і перебудови історичних будинків гірських східно-карпатських курортів / Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції Прикладні науково-технічні дослідження. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2018. – С. 153 – 154.
 3. Поліщук Л.К. Архітектурна інвентаризація цінних історичних курортно-рекреаційних об’єктів на території вибраних місцевостей Гуцульщини // Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародного науково-практичного конгресу «Міське середовище – ХХІ с. – Архітектура. Будівництво. Дизайн», м. Київ, 2018 - С.
 4. Поліщук Л. Історичні курортно-рекреаційні будинки і комплекси гірських східно-карпатських курортів. Тенденції модернізації. // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. Архітектура і дизайн. Традиції. Новітність. Майбутнє. – Івано-Франківськ, 2018. – 102 с. – С.56-57
 5. Поліщук Л.,  Скрипин Д.-Т. Археологічні парки у системі рекреаційних територій як форма збереження, вивчення і популяризації об’єктів культурної спадщини (на прикладі археологічного міста Галич) // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. Архітектура і дизайн. Традиції. Новітність. Майбутнє. – Івано-Франківськ, 2018. – 102 с. – С.57-59

 

Участь у закордонних конференціях:

 1. II International Scientific Conference «Twórcze pogranicza / A f t e r  B a u h a u s». Wrocław. 14.02. 2020.
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Architektura i sztuka współczesna  –  twórcze pogranicza». Szklarska Poręba. 19–20.01.2019.
 3. IV/VII international conference architecture without limits “City – the capital of culture. challenges and effects”. Wroclaw. 18-19.11.2016.
 4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Przedmiot Architektura Miasto. Nauczanie w sztukach projektowych». Instytut Wzornictwa Politechnika Koszalińska. Stacja Kultura w Rumi. 6 kwiecień. 2016.
 5. VII Міжнародна наукова конференція Проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій. Львів 7–8.06.2015, Холм, 22–23.06. 2015.
 6. ІІ congress of Polish consevators. Warsaw – Cracow. 6–8.10. 2015.
 7. III/VI Międzynarodowa Konferencja. Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej.

«Architektura bez granic. Przyszłość Architektury, Architektura Przyszłości». Szklarska Poręba, 4 – 6 grudnia. 2014.

 

Участь у міжнародних та вітчизняних конференціях:

 1. ІІ Міжнародна конференція «Зустрічі на Покутті – Рафайловські читання 2019», 6 – 8.06.2019 р. Івано-Франківськ
 2. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні науково-технічні дослідження». Академія технічних наук України. Івано-Франківськ. 3-5 квітня 2019 р.
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Архітектура і дизайн. Традиції. Новітність. Майбутнє». м. Івано-Франківськ. 18-20.10.2018 р.
 4. Х Міжнародна наукова конференція «Проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій». Львів-Холм, 27-30.05.2018 р.
 5. Конференція «Історико-урбаністичний атлас Галича: засади та реалізація». Галич. 3.05.2018 р.
 6. Міжнародна конференція «Регіональний вимір архітектури авангарду: Україна і Європа», м. Харків, 18-20.04.2018 р.
 7. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні науково-технічні дослідження». Академія технічних наук України. Івано-Франківськ, 3-5.04.2018 р.
 8. ІІІ Міжнародний науково-практичний конгрес «Міське середовище – ХХІ с. – Архітектура. Будівництво. Дизайн», м. Київ, 14-18.03.2018 р.
 9. Науково-практична конференція «Космач: традиція і сучасність». Космач. 13.05.2016 р.

 Нагороди та відзнаки:

Почесна грамота Міністерства освіти України № 47347 (наказ міністра освіти та науки України №343-к від 04.06.1999 р.)

Громадська діяльність:

 • Член Національної Спілки архітекторів України з 2007 р. (членський квиток № 3228 )
 • Член спілки дизайнерів України з 2000 р. (членський квиток № 649)

Участь у колективних інвестиційних ґрантах:

•    2000 р. – методист і співавтор проекту, реалізованого за підтримки Трансатлантичної ініціативи сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні ЄС – США (№ 585 TCSI 199);

•    2002 – 2003 рр. – методист і співавтор проекту, реалізованого за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США (№ SUP 300026 R190).

​​

e-mail: larysa.polischuk@gmail.com