Паневник Олександр Васильович

Українська
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Народився 24 травня 1957 року в м. Салават Башкірської АРСР. Вищу освіту отримав в Івано-Франківському інституті нафти і газу за спеціальністю "Машини та обладнання нафтових і газових промислів", після чого працював у науково-дослідному секторі даного закладу. З 1991 по 1994 рік навчався в аспірантурі Державної Академії нафти і газу (м. Москва) і в 1994 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Розробка та дослідження пристрою для динамічної дії на вибій свердловини з метою підвищення ефективності буріння". З 1996 по 1999 рік навчався в докторантурі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. У 2000 році захистив докторську дисертацію на тему "Теоретичні основи побудови узагальнених гідравлічних моделей свердловинних струминних насосів". У 2002 році на основі Статуту УНГА обраний член-кореспондентом Української нафтогазової академії.

У 2003 році отримав вчене звання професора. У 2004 році обраний академіком Української нафтогазової академії та член-кореспондентом Гірничої академії України. З 2004 р.- відповідальний секретар журналу «Науковий вісник» Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Керівник аспірантури.

Тематика наукових досліджень стосується використання ежекційно-хвильових технологій в процесах будівництва та експлуатації свердловин і, зокрема, при реалізації наступних технологічних процесів:

-    буріння з відбором керну;

-    буріння в умовах поглинання бурового розчину;

-    буріння свердловин великого діаметра;

-    буріння в умовах підвищеної міцності гірських порід;

-    видалення з вибою сторонніх предметів;

-    ліквідація прихоплень бурильної колони;

-    освоєння свердловини;

-    промивання піскових пробок.

Є автором 190 наукових та методичних праць (у тому числі 15 авторських свідоцтв та патентів на винаходи), та 3-х монографій.