Овчар Ігор Євгенович

Українська
Посада: 

Народився у м. Калуші. Закінчив з відзнакою математичний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка 1982 р. Працював інженером-програмістом, начальником відділу комп’ютерних мереж і систем на Калуському ВО „Хлорвініл” (згодом ВАТ „Оріана”).
З 2003 року – на викладацькій роботі: старший викладач Західно-Українського економіко-правничого університету (м. Івано-Франківськ), а з вересня 2005 р. – асистент кафедри вищої математики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 2008 року закінчив аспірантуру Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника за спеціальністю «Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування». Опублікував 16 наукових статей, 6 навчально-методичних посібників.
Захоплюється шахами (свого часу отримав І розряд), читанням художньої літератури англійською мовою, переглядом ВВС-NEWS.

27 грудня 2014 року захистив кандидатську дисертацію „Теореми типу Вімана-Валірона для цілих рядів Діріхле з немонотонними показниками“ за спеціальністю 01.01.01. - „Математичний аналіз“ у Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника.  Із квітня 2015 року переведений на посаду доцента.

Перелік наукових праць 

 1. Малько О.Г., Овчар І.Є. Метрологічні аспекти вимірювання між фазного натягу методом максимального тиску у пухирі // Наукові вісті. – 2007. – № 1(11). – С. 14.
 2. Овчар І. Є., Скасків О. Б. Теорема типу Бореля для цілих рядів Діріхле з немонотонними показниками// Вісник Львівського університету, серія мех.–математична.  2010, вип. 72, с.232-242
 3. І.Є. Овчар, О.Б. Скасків „Оцінки інтегралів типу Лапласа, залежних від малого параметра”. Карпатські математичні публікації. - 2011. Т.3, №1. - с.106-111.
 4. Овчар І.Є. Зростання в горизонтальних смугах цілих рядів Діріхле з немонотонними показниками / І.Є. Овчар, О.Б.Скасків // Математичний вісник НТШ. – 2012. – Т.9. - c. 216-230.
 5. Kuryliak A. O., Ovchar I. Ye., Skaskiv O. B. Wiman type inequalities for entire Dirichlet series with arbitrary exponents. // Mat. Stud. - 2013. - V.40, No 1. - P.108-112.
 6. Овчар І. Є., Скасків О. Б. Один аналог нерівності Вімана для інтегралів Лапласа, залежних від малого параметра // Карпатські математичні публікації. - 2013. - Т. 5, №2. - с. 305-309.
 7. Kuryliak A. O., Ovchar I. Ye., Skaskiv O. B. Wiman's type inequality for Laplace integrals. // Int. Journal of Math. Analysis. - 2014. - V.8, No 8. - P.381-385.
 8. Ovchar I. Ye. Solving boundary problems of elliptic type by accelerated method of statistical trials /I. Ye. Ovchar, V. M. Senychak, V. V. Senychak  //  Precarpathian bulletin SSS. Number. -- 2015. - no 1 (29). - P. 145-151.
 9.  Овчар І. Є. Теореми типу Бореля для цілих рядів Діріхле з довільною комплексною послідовністю показників / І. Є. Овчар // Прикарпатський вісник НТШ. 
  Число. – 2016. – 1(33). – C. 93-101.
 10. Овчар І. Є. Теореми типу Вімана-Валірона для цілих рядів Діріхле з довільною комплексною послідовністю показників / І. Є. Овчар // Перший незалежний
  науковий вісник. – 2016. – No 7. – С. 95-101.
 11. Савчук Я. І. Порівняння потужностей виключних множин мероморфних функцій / Я. І. Савчук, І. Є. Овчар // Прикарпатський вісник НТШ. Число. – 2016.
  – 1(33). – С. 84–87.
 12. Овчар І.Є, Савчук Я.І., Скасків  О.Б. Теорема типу Вімана – Валірона для цілого ряду Діріхле з довільною  комплексною послідовністю показників.  Буковинський математичний журнал. 2016. - т. 4, №1-2, с. 130-136.
 13. Ovchar I. Ye. Asymptotic Estimates of Laplace-Stieltjes Integrals // Nonlinear Analysis and Differential Equations, Vol. 4, 2016, № 8, p. 369 – 374.
 14.  Ovchar I., Havrysh V., Baranetskyi J., Pelekh J., Serduik P. Development and Analysis of Mathematical Models for the process of thermal conductivity for piecewise uniform elements of electronic systems // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol. 1, no. 5 (85) (2017), P. 23-33.
 15.  Ovchar I., Havrysh V., Ivasyk H., Kolyasa L., Pelekh Ya., Bilas O. Research of Temperature Fields in Plane Piecewise Homogeneous Structures // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol 1, No 6 (86) (2017), P. 23-32.
 16. Овчар І. Є., Савчук Я. І. Розв’язання оберненої задачі теорії розподілу цілих кривих // Прикарпатський вісник НТШ. Число. --  2017. -- Вип. 1(37), ст.27-36.
 17.  Овчар І.Є. Узагальнення співвідношення Бореля для цілих рядів Діріхле з довільними показниками. /  І.Є. Овчар, Я.І. Савчук, О.Б. Скасків   // Прикарпатський вісник НТШ, серія Число. №2(38), 2017, с. 28-35
 18. Овчар І., Савчук Я. Стійкість дефектів цілої кривої нескінченного порядку.  Прикарпат. вісник НТШ. Число. 2018. № 1(45). С. 17-20.
 19. Овчар І., Савчук Я. Стійкість дефектів цілої кривої першого порядку.  Прикарпат. вісник НТШ. Число. 2018. №2(45). С. 17-20.

Перелік методичних праць

 1. Савчук Я.І. Теорія функцій комплексної змінної. Елементи операційного числення: конспект лекцій / Я.І.Савчук, Т.Г.Лавинюкова, І.Є.Овчар. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. - 173 с.
 2. Савчук Я.І. Вища математика (диференціальні рівняння): метод. вказівки / Я.І.Савчук, І.Є.Овчар. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. - 20 с.
 3. Bandura A. I. Elements of linear algebra and analytic geometry: lecture notes / A. I. Bandura, I. Ye. Ovchar, IFNTUOG. -- Ivano-Frankivs'k: IFNTUOG, 2014. -- 92 p.
 4. Bandura A. I. Theory of probability and mathematical statistics: lectures / A. I. Bandura, L. I. Kryshtopa, I. Ye. Ovchar, IFNTUOG. -- Ivano-Frankivs'k: IFNTUOG, 2015. -- 169 p.
 5. Bandura A. I. Operational calculus: lectures / A. I. Bandura, I. Ye. Ovchar, O. M. Vytvytska, IFNTUOG.  -- Ivano-Frankivs'k: IFNTUOG, 2015. -- 105 p.
 6.  Bandura A. I. Theory of probability and mathematical statistics: practices / Bandura A. I., Kryshtopa L. I., Ovchar I. Ye.  // Ivano-Frankivs'k: IFNTUOG, 2016. -- 163 p.
 7. Bandura A.  Partial differential equations: lectures / Bandura A., Ovchar I., Tymkiv I. -- Ivano-Frankivs'k: IFNTUOG, 2018. -- 138 p. 
 8. Bandura A.  Partial differential equations: practices / Bandura A., Ovchar I., Tymkiv I. -- Ivano-Frankivs'k: IFNTUOG, 2019. -- 112 p.