Овецький Сергій Олександрович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

У 1995 роцзакінчив державний технічний університет нафти і газу і. Після закінчення університету працював майстром на заводі ОП «Пресмаш» (м. Івано-Франківськ). Аспірант з 1996 по 1998 р. У 2006 р захистив кандидатську дисертацію за темою «Підвищення довговічності елементів бурового обладнання на основі застосування модифікованих бурових розчинів». Працював і  працює над проблемами підвищення протизношувальних властивостей бурових розчинів, вдосконалення будівництва піддонних газопроводів методом горизонтально-направленого буріння, вдосконалення активного захисту нафтових і газових морських стаціонарних платформ від льоду, розробка методів вилучення гідратів природного газу з морських донних і піддонних покладів, розробка глибоководного нафтогазового обладнання.

Опублікував 1 монографію, 12 підручників і методичних розробок, більше 30 статей, 20 тез конференцій, 10 патентів.