Міщук Богдан Михайлович

Українська
Посада: 
Науковий ступінь: 

       У 2010 році закінчив з відзнакою Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу і отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Видобування нафти і газу” та здобув кваліфікацію гірничий інженер. В цьому ж році почав працювати на посаді асистента кафедри в навчальній науково-дослідній лабораторії з питань інтенсифікації нафтогазовидобування. Основним напрямком наукової діяльності є удосконалення технологій видобування нафти.

     У 2011-2014 роках пройшов навчання в аспірантурі відділу підготовки фахівців вищої кваліфікації ІФНТУНГ. В 2016 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Удосконалення технології видобування нафти при фонтанній експлуатації свердловин за зміни газового фактора” під керівництвом академіка УНГА, д.т.н., професора В.С. Бойка і отримав диплом кандидата технічних наук (прирівнюється до диплома доктора філософії) та вже в 2017 році почав працювати на посаді доцента кафедри.

      З лютого 2018 року є головою Ради Молодих Вчених та членом Вченої Ради Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Читає лекції та проводить практичні заняття в тому числі й англійською мовою для груп студентів-іноземців із різних країн світу.

    Список публікацій, на момент написання автобіографії (15.05.2018р.), складає 22 наукові праці. Серед них є монографія “Видобування нафти в ускладнених умовах”, опублікована в співавторстві, наукові статті у фахових та закордонних виданнях (в тому числі є ті, які індексуються в наукометричній базі даних “Scopus”) і тези доповідей на міжнародних конференціях.