Мороз Леся Богданівна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Член кореспондент УНГА

В 2004 р. закінчила ІФНТУНГ за спеціальністю “Видобування нафти і газу” і отримала кваліфікацію магістр. З серпня 2004 р. працювала стажистом-дослідником в Науково-дослідному інституті нафтогазових технологій ІФНТУНГ. З 2004 р.н навчалась в аспірантурі  ІФНТУНГ, в якому пройшла шлях від асистента до доцента кафедри розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ. Кандидат технічних наук з 2012 р., член кореспондент УНГА з 2013 р., доцент з 2014 р. Основними напрямками наукової діяльності є розробка та впровадження нових технологій застосування поверхнево-активних систем для збільшення нафтовилучення та інтенсифікації роботи нафтових свердловин на завершальній стадії розробки родовищ. Результати наукової діяльності викладені у 30 наукових публікаціях, серед яких 1 монографія, 3 патенти на винаходи, 14 наукових статей. Розроблені технології успішно впроваджені на ряді родовищ України.