Мончак Лев Савович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 

Читає лекції з дисциплін “Геологія нафти і газу” та “Прикладна геохімія нафти і газу”.

Напрями наукових досліджень: виділення локальних нафтогазопошукових об’єктів; геодинамічний розвиток Карпатського регіону.