Михайлів Микола Іванович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Професор кафедри ЕП та ЕО

Закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу (ІФІНГ), з відзнакою, 1971 р., Електропостачання промислових підприємств і міст, інженер-електрик

Аспірантура,

Московський енергетичний інститут, 1976-1979, спеціальність 05.09.03 Електрообладнання (промисловість);

Вчені ступені, роки присвоєння.

Кандидат технічних наук, 1980р.;Дослідження способів розміщення конденсаторних установок в мережах промислових підприємств. Місце захисту – Московський енергетичний інститут. ТН № 037161

Доктор технічних наук, 04.07.2013, за спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека на тему "Підвищення екологічної безпеки електроенергетики Карпатського регіону з використанням нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії". - ІФНТУНГ. ДД № 002285,

Вчені звання, роки присвоєння.

Доцент, 1986 р. ДЦ №092667;

Кар’єра – посада, місце праці, роки

1. Інженер, гол. Інженер Лисецького РЕМ

2. Аспірант Московського енергетичного інституту, 1976-1979 р.р.

3. Асистент, доцент Кафедри ЕП та ЕО ІФНТУНГ, 1980-1982 р.р..

4. Заступник декана вечірнього факультету (1982-1985 рр.).
5. Декан факультету автоматизації та електрифікації (1986-1988 рр.).
6. Завідувач кафедри електропостачання та електрообладнання промислових підприємств (1992-2005 рр.).

Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій Д 21.06.01

Член координаційної ради з  енергетичних питань  Івано-Франківської ОДА

Напрями наукової діяльності

1. Енергозбереження та впровадження нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії 2. Зменшення техногенного навантаження енергетики на навколишнє середовище

Завершені наукові розробки

Комплексна програма енергозбереження в Ів.Фр. області на 2000-2005 р.р.

Останні наукові праці:

М.І.Михайлів Модернізація системи струмопідворду двигуна електробура/Федорів М.Й., Михайлів І.М, Галущак І.Д., Гладь І.В. //  Scientific World Journal. Іssue №15, p 19. Yolnat PE,

М.І. Михайлів, В.С. Костишин, М.Й. Федорів, І.Д. Галущак. Оцінка і прогнозування надійності систем електропостачання з відновлюваними джерелами енергії. "Сборник научных трудов Sworld". "Перспективные тренды развития науки: Техника и технологии". - Одеса: Куприяненко СВ, 2016. - С. 97-111. Монографія.  

Патент:

1. Пат. 126082 UA, МПК H01L 31/053 (2014.01), F24S 20/00 Пристрій автоматичного орієнтування сонячних панелей  [Текст] / Михайлів М. І., Кушнір І. М., Михайлів І. М., Бацала Я. В. ; заявник Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019, Україна  – № u 201711616 ; заявл. 27.11.2017; опубл. 11.06.2018, Бюл. № 11, 2018 р.