Мислюк Ірена Василівна

Українська

Забезпечує необхідний режим роботи для проведення навчального процесу, а саме:

  • приймає участь у підготовці та проведенні лабораторних робіт з дисциплін: «Основи гідрогеології та інженерної геології» та «Нафтогазова гідрогеологія»;
  • відповідає за належне забезпечення навчальних дисциплін робочими програмами згідно з робочими планами;
  • слідкує за методичним забезпеченням дисциплін, які читаються на кафедрі;
  • в кінці навчального року готує звіт про результати роботи кафедри з держбюджетної тематики;
  • приймає участь в облаштуванні лабораторій кафедри новими приладами, апаратами в підготовці нових лабораторних робіт, здійснює контроль за їх станом та правильним використанням;
  • проводить виробничий інструктаж студентів з техніки безпеки та технічної експлуатації апаратів, приладів, інструментів та охорони праці;
  • доповідає завідувачу лабораторіями про несправність приладів, щоб скласти мотивовані заявки на їх ремонт.