Микитюк Наталія Євгеніївна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 
Дисципліни, які викладає

Інтелектуальна власність, бізнес-планування, основи менеджменту, менеджмент і адміністрування

Сфера наукових інтересів

Управління персоналом, маркетингова діяльність

Основні праці
  1. Василишина Н. Є. Особливості теоретичних засад  впливу інтелектуального капіталу на процес управління. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2016. Вип. 12 (2). С. 143–149. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2016_12%282%29__20  (дата звернення: 12.02.2020).
  2. Микитюк Н. Є. Застосування технологій формування інтелектуальних ресурсів на національному та регіональному рівнях. Причорноморські економічні студії. 2018. № 28. С. 43–47. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_28%282%29__11 (дата звернення: 12.02.2020).
  3. Ріщук Л. І., Микитюк Н. Є. Організація системи управління ризиками на промислових підприємствах. Глобальні і національні проблеми економіки : електронне наук. вид. 2018. № 23. С. 296–300. URL: http://global-national.in.ua/archive/23-2018/58.pdf (дата звернення: 12.02.2020).
  4. Микитюк Н. Є. Дослідження тенденцій формування та використання інтелектуального капіталу в Україні. Інфраструктура ринку : електрон. наук.-практ. вид. 2019. № 30. C. 312–319. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/30_2019_ukr/49.pdf (дата звернення: 12.02.2020).
  5. Микитюк Н.Є. Впровадження категорійного менеджменту підприємствами FMCG ринку: сутність концепції та практичні рекомендації. Причорноморські економічні студії. 2019. № 40. С. 139–145. URL: http://bses.in.ua/journals/2019/40_2019/27.pdf  (дата звернення: 12.02.2020).
Email reg@nung.edu.ua