Лютак Зіновий Петрович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Закінчив у 1971 р. Львівський політехнічний інститут за спеціальністю “Інформаційно-вимірювальна техніка”. В науковій роботі займається розробкою метедів та засобів контролю технічного стану магістральних газопроводів. Кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.11.13 на тему “Контроль технічного стану магістральних газопроводів в експлуатацій-них умовах” захистив у 1991р.

На даний час викладає такі дисципліни:

1) акустичний контроль;

2) технологія проведення неруйнівного контролю;

3) фізичні основи неруйнівного контролю;

4) акустичний контроль при проведенні наукових досліджень;

5) прилади неруйнівного контролю і технічної діагностики;

6) науково-дослідна робота студентів.

Проф. Лютак З.П. є також науковим керівником аспірантури за спеціальністю 05.11.13- Прилади і методи контролю та визначення складу речовин. При науковому керівництві Лютака З.П. захищено 2 кандидатські дисертації

Напрям наукової діяльності — методи та засоби контролю технічного стану магістральних газопроводів