Лозинський Олег Євгенович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 

Веде навчальні дисципліни “Геологія нафти і газу” та “Пошуки та розвідка нафтових і газових родовищ” .

Напрям наукових досліджень – комп’ютерні технології в нафтогазогеологічних дослідженнях.