Лисканич Михайло Васильович

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 

Освіта 

У 1973 році закінчив Івано-франківський інститут нафти і газу за спеціальністю "Машини та обладнання нафтових і газових промислів". З 1980 до 1991 р. обіймав посади наукового співробітника та старшого наукового співробітника в Івано-Франківському відділі ВНДІБТу. Тут у 1987 р. захистив кандидатську дисертацію «Оцінка навантаженості елементів бурильної колони і прогнозування їх довговічності з допомогою індикаторів накопичення втомних пошкоджень». З 1991 року починає викладати у ІФНТУНГ. Тут у 2005 році захистив дисертацію на тему «Підвищення експлуатаційної надійності бурильної колони в умовах вібраційного навантаження» і отримав звання доктора технічних наук за спеціальністю 05.05.12 – Машини нафтової та газової промисловості. Звання професора присвоєно у 2008 році.

Наукові інтереси та досягнення

У сфері наукових інтересів ученого — підвищення експлуатаційної надійності бурильної колони та забезпечення ефективності робіт, спрямованих на ліквідацію аварій з колонами під час буріння глибоких нафтогазових свердловин. Він брав участь у створенні динамічної моделі різьбових з’єднань бурильної колони та виявленні впливу параметрів вібрації, конструктивних чинників з’єднання на зміну його працездатності; у вдосконаленні наукової бази визначення показників довговічності бурильної колони залежно від параметрів експериментальних кривих втоми її елементів, режимів експлуатаційних навантажень, методів врахування накопичень втомних пошкоджень; у розробці теоретичних основ методу індикації втомного пошкодження та визначення залишкового ресурсу різьбових з’єднань бурильної колони в умовах тривалої експлуатації.

Лисканич М. В. співпрацював з організаціями, які займалися пошуками та розробкою нафтових родовищ в Івано-Франківській області. Під його керівництвом та за активною участю управління бурових робіт міст Івано-Франківська, Надвірної і Долини проводилися розроблення та впровадження віброзахисних пристроїв бурильної колони, приладів для ліквідації прихоплень бурового інструменту, нових конструкцій обважнених бурильних труб і технічних засобів контролю втомних пошкоджень в їх різьбових з’єднаннях.

Членство у організація та нагороди

Нагороджений нагрудним знаком «Петра Могили» Міністерства освіти і науки України, грамотою голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та голови обласної ради. Академік Української нафтогазової академії з 2007 року. Член Івано-Франківського осередку Наукового товариства ім. Шевченка з 2008 року.

Навчальний процес

Михайло Васильович Лисканич здіснює викладання дисципліни "Теоретична механіка" для студентів, що навчаються за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів за спеціальностями 184 Гірництво, 185 Нафтогазова інженерія і технології, 274 Автомобільний транспорт.