Кісь Галина Романівна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 
Дисципліни, які викладає: Управління розвитком організації, управління потенціалом підприємства, електронна комерція, логістика
Сфера наукових інтересів: Управління розвитком соціально-економічних систем та механізми відтворення їх потенціалу
Основні праці:
  1. Кісь Г. Р., Петренко В.П., Андибур А.П. Післядипломна, неформальна та інформальна освіти як обов’язкові складові інтелектуалізації управлінського корпусу України. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 2016. № 1 (13). С. 10–27.

  2. Кісь С. Я., Кісь Г.Р. Процеси інтелектуалізації діяльності підприємств нафтогазового комплексу: діагностика персоналу. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 2016. № 1 (14). С. 26–35.

  3. Кісь С.Я., Кісь Г.Р. Система управління підприємством в умовах економіки, заснованої на знаннях. Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку соціально-економічних систем в контексті підвищення енергетичної безпеки: колективна монографія за заг. ред. Дзьоби О. Г. та ін. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. С. 155–168.

  4. Кісь Г.Р., Кісь С.Я. Інтелектуалізація діяльності нафтогазових підприємств шляхом інституційних змін в освітній сфері. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 2017. № 1 (15). С. 22–30.

  5. Кісь Г.Р., Бно-Айріян М.К. Теоретичний аналіз підходів до організації взаємодії переговорних груп країн-контрагентів на міжнародних енергоринках Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 2019. № 1. С. 21–30.

  6. Запухляк І. Б., Кісь С. Я., Гуменюк В. В., Кісь Г. Р. Вектор відповідального розвитку газотранспортних підприємств. Економіка та держава. 2019. № 5. С. 16–19.

  7. Гуменюк В. В., Кісь С. Я., Солоджук Т. В., Кісь Г. Р. Перспективи розвитку фінансових комунікацій банківських установ. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 10. С. 16–21.

  8. Kiś S., Petrenko V., Kiś G. Opracowanie struktury koncepcyjnej intelektualizacji systemu menedżmentu przedsiębiorstw w kontekście efektywności zarządzania zmianami. Zeszyty Naukowe. 2016. № 1. S. 25–32.

Email: