Кінаш Ірина Петрівна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 
Дисципліни, які викладає Менеджмент і підприємництво, менеджмент і адміністрування (блок управління персоналом); публічне адміністрування, стратегія сталого розвитку
Сфера наукових інтересів Механізми управління персоналом, Соціальні аспекти розвитку економіки держави
Основні праці

Публікації, які включені до науко метричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

1) Kinash, I.P. (2016) Formation of a management model for the development of basic infrastructure of the social sphere in Ukraine  Actual Problems of Economics 2016.-№1(175), р.225-230.

2) Kinash I. Р., Arkhypova L. M., Polyanska A. S., Dzoba O. G., Andrusiv U. Y. and Iuras Iu.I. Economic evaluation of tourism infrastructure development in Ukraine International. Conference on Applied Sciences 9–11 May 2018, Banja Luke, Bosnia and Herzegovina Volume 477 (2019)  doi:10.1088/1757-899X/477/1/012020

3)Kinash, I., Shtogryn H., Sakal O., & Zapukhliak I. (2019) The ecologization of housing and communal services of Ukraine in the context of sustainable development JOURNAL OF EASTERN EUROPEAN AND CENTRAL ASIAN RESEARCH Vol.6 No.1 (2019) рр. 113-130

4)Kinash, I., Andrusiv, U., Golovnia, O., & Popadynets, I. (2019). Aspects of the formation and development of innovation infrastructure in ukraine. Management Science Letters, 9(Special Issue 13), 2403-2414.

5) Zapukhliak, I., Zaiachuk, Y., Polyanska, A., & Kinash, I. (2019). Applying fuzzy logic to assessment of enterprise readiness for changes. Management Science Letters, 9(Special Issue 13), 2277-2290. doi:10.5267/j.msl.2019.7.026

Монографії

6).Kinash I.Р. ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE REGIONAL SOCIAL SECURITY MECHANISM/ I.M. Mazur, I.Р.Kinash, U.Y.Andrusiv // National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine – Collective monograph. – Vol. 1. Poland “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2016. – 390-420 p.

7). Kinash I.Р. Features of use of the newest technologies of management in the sphere of healthcare of Ukraine/ I.Р.Kinash, Сavchyk L.M.//Information and technologies in the development of socio-economic systems.- Collective monograph. - Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2016 - с.232-238.

Публікації у фахових виданнях

8) Кінаш І. П. Соціальна домінанта сталого розвитку: теоретичний аспект / І. П. Кінаш // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий журнал. - Івано-Франківськ. Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015.- Вип. 11. - Т.1 -с. 174-178 .

9) Кінаш І. П Фактори розвитку сфери охорони здоров’я / І. П. Кінаш, Л.М. Савчук//Економічні причорноморську студії: науковий журнал. Одеса, ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2018.- Вип.25. – с. 43-47.

10).Kinash I.P. METHODOLOGICAL ASPECTS OF ECONOMIC SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF HEALTH / Kinash I. Savchyk L.M.//  CARE INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH http://internationalscientificjournalnews.eu/wp-content/uploads/2018/03/...

11) Кінаш І.П.Енергозбереження та застосування альтернаттивних джерел енергії в житло-комунальному господарстві: зарубіжний досвід/ І.П.Кінаш// Економічний форум: науковий журнал. - Луцьк. Вид-во ДВНЗ Луцького національного технічного університету, 2017.- № 2. - Т.1 -с.12-16.

12)Дзьоба О.Г., Кінаш І.П. (2019). Вплив глобальних чинників на розвиток газового ринку. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості», (2(20), 33-44.

Email reg@nung.edu.ua