Кушлик Оксана Юріївна

Українська
Посада: 
Вчене звання: 
Науковий ступінь: 
Дисципліни, які викладає Менеджмент і адміністрування (Блок: Стратегічне управління), бізнес-аналітика та моделювання
Сфера наукових інтересів Стратегічне управління комерційними та некомерційними організаціями, соціально-етичне управління
Основні праці
  1. Polyanska A. S., Kushlyk O. Yu. The connection of strategic and operation activity in achieving of enterprise`s effectiveness. EconomicProcessesManagement: International Scientific E-Journal. 2016. № 1. URL: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2016_1/2016_1_1.pdf (дата звернення: 08.02.2020).

  2. Кушлик О. Ю. Стратегічне управління в забезпеченні ефективної діяльності енергопостачальних підприємств. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії: Науковий журнал. 2017. Вип. 1 (07). Ч. 1. С. 108–113.

  3. Кушлик О. Ю. Соціально-етичні аспекти управління підприємствами. Причорноморські економічні студії: Науковий журнал. 2018. Вип. 26. Ч. 2. С. 16–21.

  4. Кушлик О. Ю., Степанюк Г. С. Оцінка ефективності соціально-етичного управління виробничими підприємствами. Економіка та суспільство. 2019. № 20. С. 390–399.

  5. Кушлик О. Ю., Вербовська Л. С., Степанюк Г. С. Використання методики SWOT-аналізу при розробці стратегії інтернаціоналізації закладів вищої освіти. Науковий вісник ІФНТУНГ. 2019. № (1). С. 142–154.

Email oksana.kushlyk@gmail.com